XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme: 1r Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL

La construcció de sistemes agroalimentaris sostenibles: Propostes des del Dret

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Auditori del Centre de Cultures i Sala de Juntes de la FDET (Cappont)
Web:
1r Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL
Inici:
 | 
Finalització:
XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme: 1r Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL

XXX Jornades Jurídiques de la Facultat de Dret, Economia i Turisme: 1r Congrés de Dret Agroalimentari de la UdL: La construcció de sistemes agroalimentaris sostenibles: Propostes des del Dret.

La temàtica del Congrés gira al voltant de dos eixos. D’una banda, el concepte de sistema agroalimentari, entès com el conjunt d’actors, i les relacions que s’estableixen entre ells en un determinat espai i temps, que de forma més o menys directa participen en la producció de béns o la prestació de serveis adreçats a satisfer les necessitats alimentàries de consumidors. Es tracta, doncs, d’un concepte ampli que abasta tots els actors de la cadena alimentària i totes les activitats i relacions que es donen en el seu sí. D’altra banda, l’altre eix temàtic és el de la sostenibilitat, entesa en sentit ampli des de que el concepte va penetrar el Dret mediambiental internacional amb la Declaració d’Estocolm de 1972, i que comprèn tres dimensions: la sostenibilitat mediambiental, l’econòmica i la social.

Així doncs, l’objectiu del Congrés és explorar la rellevància i el paper del Dret en la construcció de sistemes agroalimentaris sostenibles mediambientalment, econòmica i social.