Jornada: I ara què? Workcafe: aprenentatges d'aula i centres de treball

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Aula 2.02 edifici Polivalent 1 (Cappont)
Inici:
 | 
 
L'Equip ICE de la UdL de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, presenta una jornada Formativa i participativa dirigida als docents, l'alumnat i Centres de Treball (CT). A partir de la presentació dels resultats d'un a recerca educativa on l'alumnat dels CFs de la familia de seveis socioculturals són els principals subjectes d'estudi, es plantejaran i debatran en format Workcafe, un conjunt de repte suggerents. Partint del reconeixement de la rellevància del docent en els aprenentatges de l'alumnat com també dels CT on l'alumnat realitza les pràctiques, es pretén generar sinergies i propostes concretes per millorar els processos d'aprenentatge de l'alumnat.