Suport de l'ACUP i ACER a universitaris i científics investigats pel Tribunal de Comptes

Reclamen la presumpció d'innocència i el diàleg per resoldre el problema polític

Descarregar pdf
Tribunal_de_Cuentas_del_Reino_(Madrid)_01
El Tribunal de Comptes. FOTO: Luis Garcia (CC BY-SA 3.0)
Comunicat conjunt ACUP-ACER en relació als membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes
 
"Els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes, els presidents i les presidentes dels Consells Socials i les persones membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) volem mostrar la nostra preocupació per la situació en què es troben diversos membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes per les seves responsabilitats polítiques en matèria d’acció exterior durant els governs de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2017.

Considerem que aquest tipus d'actuacions menysvaloren el dret a la presumpció d’innocència de tot ciutadà, en no determinar-se la responsabilitat individual abans que es generin mesures punitives de gran abast com l’embargament de béns. Manifestem fermament el nostre suport i solidaritat, a les portes d'unes citacions que poden suposar la imposició de fiances milionàries, a totes les persones afectades i a les seves famílies pel difícil moment que han d'afrontar.

Així mateix, reiterem la nostra confiança que el diàleg permeti superar aquesta etapa per donar pas a un temps d'entesa des del ferm convenciment que la judicialització de la política ens allunya de la solució del conflicte. Considerem que estem davant d'una situació que provoca gran patiment i indefensió i ens reafirmem en la convicció que aquest problema, que és polític, s'hauria de resoldre en l’àmbit de la política i no en el dels tribunals".
 
A Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, el 21 de juny de 2021
MÉS INFORMACIÓ:


Comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)-ACER