Retorn a la docència virtual pel creixement de positius per COVID-19

Insten el professorat que les activitats avaluatives siguin no presencials

Descarregar pdf
aulabuida
Les classes tornen a ser virtuals. FOTO: UdL
Degut al creixement de casos positius per COVID-19 a les aules, les classes teòriques a la Universitat de Lleida (UdL) seran pràcticament totes virtuals aquesta setmana. L'equip de govern de la UdL ha instat el professorat a fer-les en línia, així com les activitats avaluatives, que hauran de ser en format no presencial "en aquells casos en què el nombre d'estudiants absents sigui significatiu".
 
Pel que fa a les classes i activitats pràctiques que requereixin presencialitat, sempre  i quan no hi hagi cap positiu en el grup, podran mantenir aquest format, tenint en compte que són grups mitjans o petits d’estudiants. Pel que fa a Ciències de la salut, les pràctiques assistencials es desenvoluparan sense canvis.
 
La Facultat de Medicina continuarà majoritàriament amb la docència presencial aquesta setmana, ja que majoria d'activitats són seminaris i pràctiques amb aforaments reduïts. Les avaluacions també es faran en aquest format, ha comunicat el deganat. La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària també preveuen docència presencial en algunes titulacions en casos de grups mitjans i petits.
 
Aquestes mesures es revisaran en tornar de les vacances de Nadal, tot i que algun centre, com ara l'ETSEA preveu continuar-les els primers dies de gener.
 
A més de l’obligatorietat de mantenir les mesures preventives com l’ús de mascareta, higiene de mans, distància de seguretat etc. l’equip de govern recorda que qualsevol membre de la UdL que hagi donat positiu de COVID-19 en PCR o test d'antígens, i que hagi estat físicament en algun dels espais de la universitat, ha de comunicar-ho a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).
 
Les persones que presentin símptomes han de contactar amb el centre de salut que els correspongui i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. La unitat de PRL informarà el coordinador/a de grau i/o al cap d’estudis per positius d’alumnat o professorat, mentre que els positius del personal d’administració i serveis es comunicaran a les administracions de campus i unitats corresponents.