Acord entre la UdL i la Diputació de Lleida per al desplegament de Veterinària

La inversió de nous equipaments ascendeix a 6'2 milions d'euros

Descarregar pdf
veterinaria-diputacio-UdL
Roberto Fernández, Joan Reñé i Ramon Roca Foto: UdL

"La Universitat de Lleida (UdL)  i la Diputació de Lleida han anunciat l'acord  per al desplegament del doble grau de Veterinària i Ciencia i Producció animal. El president de l'ens provincial Joan Reñé i  el rector de la UdL, Roberto Fernandez ho traslladaran a un conveni de col.laboració que farà possible la construcció de dues noves infraestructures.
 
La Diputació de Lleida finançarà amb 6,2 milions d'euros la totalitat de la inversió necessària perquè la UdL pugui desenvolupar el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal amb tots els equipaments necessaris a partir de l'any 2017. Es tracta d'un edifici destinat a quiròfans a Torrelameu i un aulari al campus universitari de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA). Un cop finalitzada la seua construcció, la corporació lleidatana cedirà l'ús dels mateixos a la UdL per un termini de 50 anys a comptar des de l'1 d'octubre de 2017.

L'acord institucional, que es traduirà en un conveni marc, aprofita les sinergies i el potencial de les instal·lacions del Centre d'Estudis Porcins i el Centre de Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) que la institució ha construït a la Noguera i suposa una descentralització de l'oferta formativa de la Universitat de Lleida. L'objectiu és cobrir les necessitats formatives dels estudiants del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal i així desenvolupar tota la potencialitat que suposa aquesta titulació, que fou àmpliament reivindicada per la UdL i la Diputació de Lleida com a eina de progrés per a un territori on el sector ramader té un pes estratègic.
 
En aquest sentit, el rector de la UdL, Roberto Fernández, ha destacat que amb aquests equipaments "millorarà  molt  la nostra formació i recerca" i que "sense l'aportació de la Diputació hagués estat inviable tot l'esforç fet fins ara". De la seua banda, el president del Consell Social, Ramon Roca, ha subratllat que "estem parlant de molt més que d'un hospital veterinari. Fins a set institucions han col.laborat per assegurar-nos l'èxit de l'acord i del futur d'aquests estudis a Lleida".

Característiques dels dos edificis:

* Un edifici destinat a quiròfans docents veterinaris al costat de les instal·lacions del Centre d'Estudis Porcins i del Centre de Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) a Torrelameu. Aquest equipament cobrirà les necessitats formatives de l'estudiantat i serà el nucli de l'hospital veterinari de referència a les comarques de Lleida i el nucli del Campus Universitari de Torrelameu. Tindrà una superfície mínima de 435 metres quadrats amb quatre consultes externes, dues sales d’anestèsia i prequiròfans, dos quiròfans, una sala d'hospitalització, una morgue, un quiròfan mòbil i altres unitats complementàries.
El cost assumit en la seua totalitat per la Diputació de Lleida ascendeix a 3.397.000 euros.

* Un segon edifici que es destinarà a l'aulari i equipament docent, laboratori analític i sala de necròpsies dels serveis hospitalaris veterinaris. Es construirà al campus universitari de l'ETSEA a Lleida, a una finca propietat de la UdL cedida a la Diputació de Lleida pel termini de 50 anys, a comptar de la formalització de l'escriptura pública de constitució del dret de superfície. Aquest edifici configurarà, conjuntament amb el nou edifici de quiròfans docents ubicat al campus universitari veterinari de Torrelameu, l'hospital veterinari de referència a les comarques de Lleida.
Comptarà amb una superfície construïda de 1.238 metres quadrats en tres plantes i disposarà d'una sala de necròpsies, una cambra de refrigeració, una cambra de congelació, vestidors per al professorat i '’estudiantat, quatre aules docents, un laboratori docent, deu despatxos de professorat, un laboratori de sanitat i una sala de fotografia. El cost assumit en la seua totalitat per la Diputació de Lleida ascendeix a 2.868.000 euros.

Els dos equipaments estaran operatius l'any 2017, ja que seran necessaris per a la realització d'assignatures del segon quadrimestre del curs 2016-2017 i del primer quadrimestre del curs 2017-2018. Ambdos institucions coincideixen en la importància estratègica que suposen els estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal i en la necessitat de dotar-se d'infraestructures bàsiques per assolir el nivell d'excel·lència necessari per a la demarcació de Lleida. L'objectiu és convertir-la en un dels principals espais de formació, d'investigació i de transferència de coneixement sobre el món ramader i veterinari."


Text: Àrea de Comunicació de la Diputació de Lleida / Direcció de Comunicació UdL

 

Més continguts

Galeria fotogràfica