5 d'abril de 2006

Descarregar pdf

La UdL aprova la nova normativa sobre activitats de recerca

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida ha aprovat avui la nova normativa referent a la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la UdL.

Recerca Aquesta normativa, que en substitueix una d’anterior del 1999, “inclou com a novetat els procediments que s’han de seguir, i la distribució de despeses i guanys amb relació a la recerca que es produeixi a la nostra Universitat”, ha explicat el vicerector de Recerca i Innovació, Ramon Canela.

La sol·licitud de protecció de resultats de l’R+D+i abasta tot el ventall de possibilitats pel que fa a la propietat industrial i intel·lectual, des del reconeixement d’una patent fins al d’un copyright.

Altrament, els membres d’aquest òrgan de govern de la UdL han autoritzat la signatura d’un conveni d’intercanvi acadèmic, promogut pel vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, amb Agri-Food, un organisme que depèn del Ministeri d’Agricultura i Agroalimentació del Canadà.

Finalment, el Consell també ha aprovat els comptes del 2004, després que Intervenció del Departament d’Economia i Finances hagi presentat aquest mes de març els resultats de l’auditoria corresponent a l’any esmentat.

Els comptes anuals de totes les universitats passen una auditoria, a partir dels resultats de la qual el Consell de Govern decideix si els aprova i, posteriorment, el Consell Social en dóna l’aprovació definitiva.