4 de novembre de 2009

Descarregar pdf

Els professors de Filologia Catalana critiquen la poca presència del català al Màster de secundària. Representants del grau de diverses universitats es reuneix a la UdL
audio
recerca3
baixcorva

La Coordinadora d'Estudis de Filologia Catalana, integrada per representants de les universitats de Lleida, Alacant, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Oberta de Catalunya, Rovira i Virgili, València, Girona i les Illes Balears, han demanat una entrevista amb l'actual Comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó, per exposar-li la preocupació del professorat d'aquesta titulació sobre temes com ara la poca presència del català al nou Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, així com la necessitat d'incrementar la competència en llengua catalana del professorat d'institut i dels mestres

Els membres de la Coordinadora també demanaran a Majó la promoció dels estudis filològics catalans per atendre la demanda de professorat de català que, segons ells, hi haurà d'aquí a pocs anys a causa de la jubilació dels actuals docents.

Representants d'aquest ens, reunits a la Universitat de Lleida, han acordat elaborar una enquesta adreçada als estudiants de primer any dels nous títols de grau amb l'objectiu d'avaluar la seua percepció sobre els estudis que acaben d'iniciar. Aquesta enquesta es passarà als alumnes a finals del present curs acadèmic.

Una altra de les accions per impulsar els estudis de Filologia Catalana, serà una jornada sectorial adreçada als estudiants de totes les universitats que formen part de la coordinador per parlar de les sortides professionals i en l'àmbit de la recerca d'aquest grau. Així mateix, també es proposen dur a terme accions "per aconseguir que les publicacions de filologia catalana rebin la deguda consideració científica per part dels organismes avaluadors de la recerca, tant a nivell català com estatal".