28 de juny de 2011

Descarregar pdf

Més de la meitat de l'alumnat estranger de Lleida no cursa estudis postobligatoris
 
. Un Informe de l'Observatori de la Immigració de les comarques de Ponent alerta que la majoria no continuen al batxillerat ni cicles formatius superiors  
audio
Observatori de la Immigració. Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEJordi Garreta, al centre, amb Marta Massana i Pablo Petreñas / FOTO: UdL
Mentre que el curs 2009-10 un 19% de l'alumnat d'ESO i cicles formatius de grau mitjà a la demarcació de Lleida era estranger, aquest percentatge baixava al 8% al batxillerat, i al 8,5%,als cicles formatius de grau superior. Aquesta és una de les dades que s'inclouen en el darrer informe realitzat per l'Observatori Permanent de la Immigració de les Comarques de Lleida, una iniciativa que UdL, amb el suport de la Diputació, va posar en marxa ara fa dos anys. L'estudi posa de manifest que malgrat l'augment de nouvinguts escolaritzats durant els darrers deu anys (12 punts a Infantil, 17 a Primària i Secundària, i 8 a postobligatòria), el percentatge de la seua presència en cicles superiors és 11 punt més baix que a la secundària obligatòria. Per procedència, la majoria dels nouvinguts que cursen batxillerat són europeus, (50%) mentre que a formació professional superior, són de països de Centre i Sudamèrica (43,6%).

Els resultats provisionals de l'estudi "Els estrangers a les comarques de Lleida 2011", dirigit pel professor de la UdL, Jordi Garreta, detallen l'evolució de la immigració a les comarques de Lleida en els darrers deu anys no només presentant el perfil de la població estrangera, sinó que s'hi identifica la seua situació laboral i educativa, així com les qüestions més definidores dels processos d'immigració. És per a això que a més de les dades quantitatives s'han dut a terme 75 entrevistes a persones responsables de l'aplicació de les polítiques d'integració a nivell local, professionals de la salut, l'educació i representants d'associacions d'immigrants.

Observatori de la Immigració. Universitat de Lleida [+] AMPLIAR IMATGEEl director de l'estudi presentant l'Informe / FOTO: UdL
L'estudi també recull que tot i que des de l'any 2000 fins al 2010 s'ha produït un creixement sostingut de població estrangera a les nostres comarques, algunes zones, com ara la Val d'Aran, experimenten un descens des del 2009. Els autors de l'estudi (Ozgur Günes, Marta Massana, Olga Bernad, Núria Llevot, Pablo Petreñas i Jordi Garreta) han constatat també la disminució del nombre de persones nouvingudes des de l'any 2010 a les comarques de Lleida i un increment dels processos de retorn o d'emigració interna a altres llocs de Catalunya i l'Estat a causa de la crisi. L'empitjorament de la situació econòmica, que ha fet pujar la taxa d'atur sobretot entre els immigrants -al 2010 n'hi havia 10.000- ha provocat l'augment de les dificultats de la població d'origen estranger i per tant, una major demanda d'ajudes socials.

En aquest sentit, l'informe, que serà completat al setembre amb un estudi detallat per comarques, conclou que els principals reptes quant a immigració són impulsar la seua inserció laboral, fomentar la continuïtat educativa de l'alumnat als cicles superiors, una major sensibilització de la població autòctona per millorar la convivència, així com una major coordinació dels diferents agents que intervenen, des de diferents vessants, en aquest àmbit, ja siguin administracions, entitats o associacions d'immigrants.Més informació

OBSERVATORI PERMAMENT DE LA IMMIGRACIÓ

NOTÍCIES RELACIONADES

noticia 20 de març de 2009
La UdL i l'IEI creen l'Observatori per a la Immigració