Formació amb autoaprenentatge

Cursos amb la plataforma Dexway

 Descarregar pdf
Llengua Nivells
Alemany A1-C1
Anglès A1-C1
Castellà A1-C1
Francès A1-C1
Italià A1-A2
Portuguès A1-A2
Rus A1-A2
Modalitat Preu
12 mesos de formació sense tutorització UdL: 132 € / Externs UdL: 188 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal.

- Formació virtual per mitjà de la plataforma Dexway.

- La durada de la formació és de 12 mesos.

- Cursos destinats tant a persones de la comunitat universitària de la UdL com a persones externes a la UdL.

- Aprenentatge autònom: l'estudiant planifica i controla el seu aprenentatge.

- Accés en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

- Els continguts de la plataforma també són accessibles sense connexió a Internet en accés offline durant un període màxim de 30 dies mitjançant l’app Dexway, introduint-hi l’usuari i contrasenya propis.

- Manual opcional dels continguts del curs, unitat per unitat, en PDF.

- Les hores recomanables de dedicació a la plataforma varien en funció dels nivells: nivells A1 i A2: 80-100 hores per nivell; nivells B1, B2 i C1: 120-150 hores per nivell.

REQUISITS

No es necessita cap prova de col·locació per fer la formació, però és molt recomanable fer-la, si no es té cap nivell acreditat, per tal de saber a partir de quin nivell cal començar l’aprenentatge. Contacteu amb l’Escola d’Idiomes (il.escola@udl.cat) si esteu interessats a fer-la un cop estigueu matriculats. Les proves de col·locació són presencials.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La inscripció es fa a través de la web d'inscripció de l’Institut de Llengües. Consulteu en l'apartat següent les dates previstes per a l'inici de la formació:

Modalitat d'aprenentatge Data de pagament Accés a la plataforma
Autònoma 25/09/2023 27/09/2023
Autònoma 25/10/2023 27/10/2023
Autònoma 24/01/2024 26/01/2024
Autònoma 20/03/2024 22/03/2024

Les instruccions per accedir a la plataforma s'enviaran per correu electrònic.

  • Aquesta formació inclou tests al final de cada unitat per a la revisió del progrés individual, però no permet obtenir cap acreditació final oficial.
  • Hi ha la possibilitat de complementar aquesta formació amb els exàmens acreditatius oficials dels nivells B1 i B2 amb el segell CertAcles que ofereix l’Institut de Llengües en convocatòria lliure o bé d’altres exàmens oficials, com TOEIC o TOEFL. 

    Consulteu la informació sobre els exàmens acreditatius oficials.

   Darrera modificació: