Pressupostos d'exercicis anteriors

 Descarregar pdf

 

  PRESSUPOST 2023

 

  PRESSUPOST 2022

 

  PRESSUPOST 2021

 

  PRESSUPOST 2020

Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis científicotècnics
Annex II: Tarifes d'altres serveis
Annex III: Tarifes de formació reglada
Annex IV: Tarifes de formació no reglada
Annex V: Tarifes d'altres serveis
Annex de Personal
 
Pressupost per Programes
 
 

 

  PRESSUPOST 2019


Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis
Annex II: Tarifes cursos no reglats
Annex III: Altres tarifes
Annex de Personal

Pressupost per Programes

Fitxes descriptives dels programes
Classificació econòmica per programes
  Classificació econòmica per programes (versió Excel)
Liquidació i Avaluació

 

 

  PRESSUPOST 2018


Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis
Annex II: Tarifes cursos no reglats
Annex III: Altres tarifes
Annex de Personal

Pressupost per Programes

Fitxes descriptives dels programes
Classificació econòmica per programes
  Classificació econòmica per programes (versió Excel)
Liquidació i Avaluació

 

 

  PRESSUPOST 2017


Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis
Annex II: Tarifes cursos no reglats
Annex III: Altres tarifes
Annex de Personal

Pressupost per Programes

Fitxes descriptives dels programes
Classificació econòmica per programes
  Classificació econòmica per programes (versió Excel)
Liquidació i Avaluació

 
 
  PRESSUPOST 2016


Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis
Annex II: Tarifes cursos no reglats
Annex III: Altres tarifes
Annex de Personal
Fitxes descriptives dels programes
Classificació econòmica per programes
  Classificació econòmica per programes (versió Excel)

 
 
  PRESSUPOST 2015


Memòria
Classificació econòmica i orgànica
  Resum de la classificació econòmica i orgànica (versió Excel)
  Detall de la classificació econòmica i orgànica (versió Text)
Bases d'execució
Gràfics
Informe de compliment de la llei d'estabilitat pressupostària
Annex I: Tarifes de serveis
Annex II: Tarifes cursos no reglats
Annex III: Altres tarifes
Annex de Personal
Fitxes descriptives dels programes
Classificació econòmica per programes
  Classificació econòmica per programes (versió Excel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Darrera modificació: