Vicerectorat de Professorat

 Descarregar pdf
Fernando Guirado Fernández
Fernando Guirado Fernández

Fernando Guirado Fernández
Vicerector de Professorat
vp@udl.cat

 

Damià Vericat Querol
Adjunt al vicerectorat de Professorat
damia.vericat@udl.cat

Marc Salat Paisal
Adjunt al vicerectorat de Professorat
marc.salat@udl.cat

 

Cristina Airós Farran
Secretària del Vicerectorat de Professorat
vp.secretaria@udl.cat

Contacte

Edifici del Rectorat
Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
vp.secretaria@udl.cat
+34 973 70 20 26

Biografia

Llicenciat en Informàtica i doctor en Informàtica per la UAB. L’any 2004 va accedir a la categoria de professor col·laborador a la UdL i l’any 2009 va estabilitzar-se com professor agregat a l’àrea de coneixement d’Arquitectura de Computadors.

Ha impartit docència als graus d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial. A l’actualitat és el professor responsable de l’assignatura d’Automatització Industrial als graus d’Enginyeria Industrial i de l’assignatura de Sistemes Encastats i Úbics del Màster d’Enginyeria Informàtica. Ha codirigit 5 tesis doctorals.

Des de 2007 ha participat activament en tasques de gestió a la UdL essent coordinador de la titulació d’Informàtica de Gestió, Cap de la Unitat de Formació Continua de l’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Continua, adjunt del vicerectorat d’Estudiants i finalment director de l’Institut de Ciències de l’Educació.

La seva trajectòria investigadora s’ha basat a l’optimització multiobjectiu del procés d’assignació d’aplicacions de còmput intensiu a plataformes de computació distribuïda i heterogènia, així com l’anàlisi, modelització i optimització d’aplicacions paral·leles principalment a l’àmbit de la bioinformàtica. Ha participat a 13 projectes competitius, essent l’investigador responsable d’un projecte coordinat Europeu SUDOE/INTERREG. A l’actualitat és l’investigador principal del projecte: “Comptuación Avanzada para los Retos de la Sociedad Digital”, del programa estatal de “Generación de Conocimiento”.

 

   Darrera modificació: