Reconeixement de crèdits de matèria transversal de representació i participació estudiantil

El reconeixement de crèdits de matèria transversal de representació i participació estudiantil requereix dos passos:

PAS 1: Obtenció de la documentació acreditativa de les tasques realitzades amb el nombre de crèdits que se't reconeixen.
PAS 2: Reconeixement dels crèdits a l'expedient acadèmic.

 

Pas 1. Documentació acreditativa dels crèdits de matèries transversals

La documentació acreditativa dels crèdits de matèries transversals per representació i participació estudiantil és:

El Certificat d'Aprofitament del curs en els casos de Cursos i Tallers de participació i representació estudiantil (2022-2023), i el Certificat de Reconeixement de mentor/a, en el cas de Mentories d'estudiants de la UdL

Resolució de la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat en els casos de:

  • Representació al Consell de Govern i Claustre;
  • Representació a la Junta de Facultat o Centre i Consell de Departament;
  • Delegats/es o subdelegats/es de classe i delegats/es d’assignatura en aquelles titulacions que així s’organitzin (FM);
  • Coordinadors/es o responsables del Consell de l’Estudiantat central o dels centres de la UdL;
  • Coordinadors/es o responsables d'associacions d’estudiants de la UdL;
  • Altres tasques de responsabilitat en la representació i participació estudiantil, reconegudes per la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat;

 

Com obtenir la Resolució (documentació acreditativa)?

1. Delegats/es i subdelegats/es de classe i Delegats/es d'assignatura: directament al Portal de Delegats.

2. En la resta de casos, directament a través del següent enllaç i triant l'opció que correspongui.

  

Pas 2. Reconeixement dels crèdits a l'expedient acadèmic

El reconeixement de crèdits de matèria transversal a l'expedient acadèmic es fa a la secretaria del vostre centre a través de la seu electrònica.

Accediu a la Seu Electrònica de la UdL, apartat: Altres models específics: Estudiants de la UdL de grau i màster.

Trieu el vostre centre i descarregueu el document de Sol·licitud per a reconeixement de matèria transversal.

Ompliu-lo i adjunteu a la sol·licitud la Documentació acreditativa del punt anterior (el certificat del curs o mentoria o la resolució de la vicerectora), i presenteu la sol·licitud.

 

El reconeixement de crèdits de les matèries transversals de representació i participació estudiantil s’ha de realitzar en les dates que estableixi el calendari de cada centre. Només es podrà sol·licitar fora d'aquests períodes quan d'aquest reconeixement en depengui l'acabament dels estudis. 

Consulteu a la Secretaria del vostre centre si heu de presentar la totalitat dels crèdits de la matèria transversal amb una única sol·licitud o bé ho podeu fer-ho de forma individual