Convocatòria de subvencions de la Diputació

 Descarregar pdf

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER PROMOURE LA PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UdL A LA SOCIETAT (Programació d'activitats culturals i de promoció de la cultura)

 

Convocatòria 2023 (Tancada)

 Bases de la convocatòriaImprès de sol·licitud (Termini de presentació: del 15/02/23 al 10/03/23)

 

Documents a presentar amb la sol·licitud 2023:

   Model de pressupost

   Model de memòria

   Model de declaració responsable (NIF)

 Documents a presentar amb la justificació 2023: (Termini màxim presentació 21/03/2024)

   Declaració responsable sobre la publicitat

   Compte Justificatiu (Certificació de realització)

 

  

Convocatòria 2022  (Tancada)

Bases de la convocatòria i Imprès de sol·licitud (Termini de presentació: del 26 de maig al 26 de juny de 2022)

Documents a presentar amb l'imprès de sol·licitud 2022:   Model de pressupost,    Model de memòria,    Model de declaració responsable

Documents a presentar amb la justificació 2022   Declaració responsable sobre la publicitat,    Compte Justificatiu (Certificació de realització)

 

logodiputacio

   Darrera modificació: