Convocatòria de subvencions de la Diputació

 Descarregar pdf

CONVOCATÒRIA 2023 DE SUBVENCIONS PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER PROMOURE LA PROJECCIÓ EXTERNA DE LA UdL A LA SOCIETAT

 Bases de la convocatòria

 Imprès de sol·licitud (Termini de presentació: del 15 de febrer al 10 de març de 2023)

 

Documents a presentar amb la sol·licitud 2023:

   Model de pressupost

   Model de memòria

   Model de declaració responsable (NIF)

 Documents a presentar amb la justificació 2023:

   Declaració responsable sobre la publicitat

   Compte Justificatiu (Certificació de realització)

   Memòria de l'activitat realitzada

  

Convocatòria 2022  (Tancada)

Bases de la convocatòria i Imprès de sol·licitud (Termini de presentació: del 26 de maig al 26 de juny de 2022)

Documents a presentar amb l'imprès de sol·licitud 2022:   Model de pressupost,    Model de memòria,    Model de declaració responsable

Documents a presentar amb la justificació 2022   Declaració responsable sobre la publicitat,    Compte Justificatiu (Certificació de realització)

 

logodiputacio

   Darrera modificació: