Convocatòries

 Descarregar pdf

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiants, dins el Programa UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 14a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials per discapacitat. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2019-2020 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.

 

Convocatòria (estat tancada)

Aquesta convocatòria té com a objectiu facilitar que l’estudiantat de grau, màster o doctorat amb necessitats especials pugui accedir a l'estructura universitària -i mantenir-s’hi- sense dificultats afegides a les que pugui tenir qualsevol altra persona en el normal desenvolupament de la seva vida acadèmica.

La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’han de lliurar en el Registre General de la Universitat de Lleida, o en el registre electrònic previst en la seu electrònica a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php adreçat al VR d’Estudiants i Ocupabilitat. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2019.

Convocatòria

Sol·licitud i documents annexos

Sol·licitud i documents annexos


Es podrà presentar aquesta documentació en suport electrònic a través d'aquest formulari electrònic al registre electrònic de la UdL.

Formulari electrònic

Instruccions instància a través registre electrònic

 

   Darrera modificació: