COM A CONSECÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA ACTUAL

SUSPENEM L'ATENCIÓ PRESENCIAL A LES NOSTRES OFICINES 

PODEU CONTACTAR PER CORREU ELECTRÒNIC AMB LES NOSTRES SECCIONS

I US RESPONDREM AL MÉS AVIAT POSSIBLE

 

gestioacademica.preins@udl.cat

gestioacademica.beques@udl.cat

gestioacademica.matricula@udl.cat

gestioacademica.practiques@udl.cat

gestioacademica.titols@udl.cat

Gestió Acadèmica

Gestió Acadèmica s'encarrega, fonamentalment, de dur a terme la planificació i la coordinació de tots els tràmits administratius que sorgeixen durant la vida acadèmica i universitària de l'estudiantat.

 

ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h.

Dimarts tarda de 15.30 a 17.30 h.

HORARI D'ESTIU: 1 juny - 15 setembre

De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h.