FORMULARI DE GREUGES

Les vostres dades personals són confidencials i no constaran a l'informe anual del Síndic de Greuges.

DADES DE CONTACTE:

Cas d'adjuntar documentació, llisteu-la aquí i feu-la arribar al correu: sindicatura.secretaria.@udl.cat

 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades que aporteu al qüestionari seran tractades per la Universitat de Lleida exclussivament per la finalitat per la qual han estat sol·licitades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició adreçant-vos per escrit a la SECRETARIA GENERAL de la Universitat de Lleida.