Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Jaume Puy Llorens, Rector
Secretari/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
Membre designat pel Rector
Sr. Ferran Badia Pascual, Vicerector de Política Institucionals i Planificació Estratègica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Sr. Jordi Graell Sarlé
1 representant dels directors/es de Departament
Sr. Daniel Villalba Mata
1 representant del personal acadèmic claustral
Sra. M. Àngels Balsells Bailón
3 representants de l’estudiantat
Sra. Omaima el Cadi Samir
Sr. José Lasala Fortea
Sr. Josep M. Giménez Sentís
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé
1 representant del Consell Social
Sra. Rosa Eritja Casadellà

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca
Sr. Joaquim Ros Salvador
Fins a 8 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Sr. Núria Casado Gual, Fac. de Lletres
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Elisa Cabiscol Català, Fac. de Medicina
Sra. Cristina Vega García, ETSEA
Sr. Jaume Giné Mesa, EPS
Sr. Antonio Javier Ramos Girona, ETSEA
Sra. Yolanda Montegut Salla, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Sr. Josep M. Giménez Sentís
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé

Comissió de PAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
1 Degà/na o Director/a de centre
Sra. Judith Roca Llobet
1 Director/a de Departament
Sra. M. Paz Lopez Teulón
4 representants del PAS
Sra. Mònica Giron Farré (PAS funcionari)
Sra. Teresa Parache Maurin (PAS funcionari)
Sr. Ricard Vicente Martínez (PAS Laboral)
Vacant (PAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Sr. Roger Joan Palacín Chauri

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Sr. Jaume Puy Llorens
El/la Gerent
Sr. Ramon Saladrigues Solé
2 Degans/es o Director/es de centre
Sra. Anna Casanovas Llorens
Sra. Magdalena Valls Marsal
2 Directors/es de Departament
Sr. Isaac A. García Rodríguez
Sr. Daniel Villalba Mata
1 membre electe del personal acadèmic
Sra. Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Sr. José Lasala Fortea
Sr. Josep Maria Giménez Sentís
1 representant del PAS
Sr. Ricard Vicente Martínez


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica
Sr. Francisco José Giné de Sola
Vocal:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora de Qualitat i Innovació
7 representants del personal acadèmic dels diferents centres de la UdL:
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Sr. Eudard M. Cristóbal Fransi, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Graell Sarlé, ETSEA
Sra. Judtih Roca Llobet, Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Anna Casanovas Llorens, Fac. de Medicina
Sra. Magdalena Valls Marsal, E. Politècnica Superior
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
7 representants de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL
Sr. Xavier Ramon Molins, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Marta Gilart de Dios, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Llibert Rexach Roure, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Adrià Codina Ferrer, Fac. de Lletres
Sra.Noret Ballarín Cunillera, Fac. de Medicina
Sr. Adrià Tersa Crisén, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Ikram Bouhouche Boumali, Fac. de Dret, Economia i Turisme


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu
Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Teresa Botigué Satorra, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament d'Administració d'Empreses
Sra. Cristina Vega García, ETSEA
Representants de l’estudiantat :
Sra. Ikram Bouhouche Boumali
Sra. Noret Ballarín Cunillera
Sr. Adrià Codina Ferrer
Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: