Comissions delegades del Consell de Govern

 Descarregar pdf


1. Comissio Permanent
2. Comissió de Recerca
3. Comissió del PAS
4. Comissió Econòmica
5. Comissió d'Ordenació Acadèmica
6. Comissió d'Afers Estudiantils


Comissió Permanent (art. 12 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Jaume Puy Llorens, Rector
Secretari/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís
Membre designat pel Rector
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Política Institucionals i Planificació Estratègica
1 representant dels degans/es directors/es de centre
Sr. Jordi Graell Sarlé
1 representant dels directors/es de Departament
Sr. Josep Francesc Rubí Carnacea
1 representant del personal acadèmic claustral
Sra. Adoración Padial Albas
3 representants de l’estudiantat
Sra. Omaima el Cadi Samir
Sr. José Lasala Fortea
Sr. David Sanahuja Caus
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé
1 representant del Consell Social
Sra. Rosa Eritja Casadellà

Comissió de Recerca (art. 103 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Vicerector/a de Recerca
Sr. Joaquim Ros Salvador
Fins a 8 membres del Personal Acadèmic doctorat dels diferents centres de la UdL
Sr. Jesús Burgueño Rivero, Fac. de Lletres
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Carolina Villacampa Estiarte, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Sonia Marín Sillué, ETSEA
Sr. Francesc Solsona Tehas, EPS
Sr. Jesús Pemán García, ETSEA
Sr. Carme Piñol Felis, Fac. de Medicina
Sr. Francesc Rubí Carnacea, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
1 representant de l’estudiantat de doctorat
Vacant
1 representant del PAS
Sra. Montserrat Comella Roigé

Comissió de PAS (art. 156 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Secretària General
Sra. Dolors Toldrà Roca
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé
1 Degà/na o Director/a de centre
Sra. Judith Roca Llobet
1 Director/a de Departament
Sra. Concepció Roig Mateu
4 representants del PAS
Sra. Mònica Giron Farré (PAS funcionari)
Sra. Teresa Parache Maurin (PAS funcionari)
Sr. Ricard Vicente Martínez (PAS Laboral)
Sra. Carme Rourera Paco (PAS laboral)
1 representant de l’estudiantat
Sr. Roger Joan Palacín Chauri

Comissió Econòmica (art. 175 dels Estatuts de la UdL)

President/a: Rector
Sr. Jaume Puy Llorens
El/la Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé
2 Degans/es o Director/es de centre
Sra. Anna Casanovas Llorens
Sra. Magdalena Valls Marsal
2 Directors/es de Departament
Sra. Sonia Marín Sillué
Sr. José A. Martínez Casasnovas
1 membre electe del personal acadèmic
Sra. Yolanda Montegut Salla
2 representants de l’estudiantat
Sr. José Lasala Fortea
Sr. Axel Albendea Martínez
1 representant del PAS
Sr. Ricard Vicente Martínez


Comissió d’Ordenació Acadèmica (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Ordenació Acadèmica
Sr. Francisco García Pascual (per delegació)
Vocal:
Sra. Francisca Santiveri Morata, Vicerectora de Qualitat i Innovació
7 representants del personal acadèmic dels diferents centres de la UdL:
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, Fac. d'Educació, Psicologia, Treball Social
Sr. Eudard M. Cristóbal Fransi, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sr. Jordi Graell Sarlé, ETSEA
Sra. Judtih Roca Llobet, Fac. d' Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Anna Casanovas Llorens, Fac. de Medicina
Sra. Magdalena Valls Marsal, E. Politècnica Superior
Sra. M. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
7 representants de l’estudiantat dels diferents centres de la UdL
Sr. Xavier Ramon Molins, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Marta Gilart de Dios, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Alba M. Rivera Gallús, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Adrià Codina Ferrer, Fac. de Lletres
Sr. David Sanahuja Caus, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra Omaima El Cadi Samir, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Ikram Bouhouche Boumali, Fac. de Dret, Economia i Turisme


 

Comissió d’Afers Estudiantils (art. 10 del Reglament del Consell de Govern)

President/a: Vicerector/a d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Montserrat Rué Monné
Secretari/a: Vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Joan Busqueta Riu
Representants del personal acadèmic
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Vicerector d'Infraestructures
Sra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. M. Dolores Gónzález Martínez, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Representants de l’estudiantat :
Sra. Alba M. Rivera Gallús
Sra. Noret Ballarín Cunillera
Sr. Adrià Codina Ferrer
Representant del PAS
Sra. Mònica Giron Farré

 

 

print enrera pujar

   Darrera modificació: