Eleccions

 Descarregar Pdf

 

  2018 / ELECCIONS PDI I PAS a JUNTA D'ESCOLA o FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions representnats del PDI i PAS  a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 123/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

 

  2018 / ELECCIONS ESTUDIANTAT CLAUSTRE / JUNTA D'ESCOLA/FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 122/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

CONSULTA DEL CENS PER DNI: http://www.udl.cat/cens/

 

Model de Reclamació al cens:

Model de Reclamació al Cens, Eleccions de l'Estudiantat a Claustre, a Junta de Fac./Escola i a Consell de Dept.

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 18-10-2018

 

 

 

   Darrera modificació: