Eleccions

 Descarregar pdf
  2019/ ELECCIONS PDI I PAS AL CLAUSTRE DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

Normativa:

Normativa electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 CG de 21-10-2008)

Normativa electoral prov. renovació Claustre

(Aprovada per l'acord 199/2007 del Consell de Govern de 25-10-2007)

Calendari:

Calendari Electoral PDI i PAS al Claustre

(Aprovat per l'acord 130/2019 del Consell de Govern de 26-6-2019)

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

Cens PROVISIONAL Consulta per DNI.

MODEL DE RECLAMACIÓ AL CENS:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

 

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir del Personal Docent i Investigador al Claustre 2019

Llocs a cobrir del Personal d'Administració i Serveis  al Claustre 2019

 

MODEL DE CANDIDATURA:

Model de Candidatura de Personal d'Administració i Serveis. Claustre 2019

 

 

 

 

 

  2019/ ELECCIONS RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 

Normativa:

Normativa per a l'Elecció de rector/a

(Aprovada pel Consell de Govern de 27-2-2007 i modificada al Consell de Govern de 24-2-2011)

Calendari:

Calendari Electoral elecció rector/a-2019

(Acord 283/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018)

 

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

 CENS DEFINITIU consulta per DNI

 

Model de reclamació al cens:

Model per a la presentació de reclamacions al cens provisional

 

Model de presentació de candidatura:

Model per a la presentació de candidatura a rector-a

 

Proclamació de candidatures presentades:

 PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES A RECTOR-A 2019

 

Acords de la Junta Electoral:

Acords de la Junta Electoral de 07-05-2019

Acrod de la Junta Electoral de 04-04-2019

Acords de la Junta Electoral de 28-3-2019

 

RESULTATS ELECCIONS RECTOR/A 2019

Resultats eleccions rector 2019

Participació eleccions rector 2019

Rep Vots per Facultats i Escoles - eleccions rector 2019

Resultats absoluts eleccions rector 2019

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Proclamació definitiva de rector

 

  2019/ ELECCIONS ESTUDIANTS, PDI i PAS a CONSELL DE DEPARTAMENT.
  CONSELL DE DEPT. DE PEDAGOGIA
  CONSELL DE DEPT. DE PSICOLOGIA

 

Normativa:

Normativa Electoral

(Aprovada per l'acord 115/2003 del Consell de Govern Prov. de 4-11-2003, modificada per l'acord 79/2004 Consell de Govern de 28-4-2004 i modificada per l'acord 206/2008 Consell de Govern de 21-10-2008)

Reglament intern del Dept. de Pedagogia

(Aprovat per l'acord 285/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018)

Reglament intern del Dept. de Psicologia

(Aprovat per l'acord 286/2018 del Consell de Govern de 18.12.2018)

Calendari:

Calendari Electoral per a les eleccions de representants de l'estudiantat, PDI i PAS al Consell de Dept. de Pedagogia i al Consell de Dept. de Psicologia

(Acord 289/2018 del Consell de Govern de 18 de desembre de 2018)

CONSULTA DEL CENS PER DNI:

Consulta cens PDI PAS

Consulta cens estudiants

Model de reclamació al cens:

Model de reclamació al cens, Eleccions PDI, PAS i Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Consell de Dept. de Psicologia.

LLOCS A COBRIR:

Departament de Pedagogia:

Professorat ATP: 8
PAS: 1
Estudiants de grau: 8

Departament de Psicologia:

Professorat ATP: 13
PAS: 1
Estudiants de grau: 12

Model de presentació de Candidatures Estudiantat a Consell de Dept. de Pedagogia i Dept. de Psicologia

Model de presentació de Candidatura

Acords de la Junta Electoral:

Acords de la Junta Electora

   Darrera modificació: