Eleccions

 Descarregar Pdf

 

  2018 / ELECCIONS PDI I PAS a JUNTA D'ESCOLA o FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions representnats del PDI i PAS  a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 123/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

 

CONSULTA DEL CENS PER DNI: Consulta Cens PDI i PAS

 

Model de reclamació al cens:

Model de reclamació al cens, Eleccions PDI i PAs a Junta d'Escola o Facultat i a Consell de Deptartament. 2018

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 27-11-2018

Acords de la Junta Electoral de 20-11-2018

Acords de la Junta Electoral de 6-11-2018

 

 

 

  2018 / ELECCIONS ESTUDIANTAT CLAUSTRE / JUNTA D'ESCOLA/FACULTAT / CONSELLS DE DEPT.  DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA


Normativa
Normativa Electoral
(Aprovada pel Consell de Govern de 28/04/2008 i modificada pel Consell de Govern en la sessió de 21/10/2008)

Calendari
Calendari Electoral Eleccions Estudiantat al Claustre, a Juntes d'Escola/Facultat i a Consells de Dept. 2018
(Aprovat per l'acord 122/2018 del Consell de Govern de 19/06/2018)

 

CONSULTA DEL CENS DEFINITIU PER DNI: http://www.udl.cat/cens/

 

Model de Reclamació al cens:

Model de Reclamació al Cens, Eleccions de l'Estudiantat a Claustre, a Junta de Fac./Escola i a Consell de Dept.

 

LLOCS A COBRIR:

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Claustre

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Junta de Facultat o Escola

Llocs a cobrir de l'estudiantat a Consell de Departament

 

Model de presentació de candidatura:

Model de presentació de candidatura eleccions estudiantat a Claustre, a Junta de Facultat o Escola i a Consell de Departament.

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATURES AL CLAUSTRE:

Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social-(Membres del Consell de L'estudiantat de la FEPS units per la representació estudiantil)

Candidatura de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social-(Alternativa d'Estudiants)

Candidatura de la Facultat de Dret Economia i Turisme-(Atropament d'Estudiants FDET per la UdL)

Candidatura d'ETSEA-(Estudiants per ETSEA)

Candidatura de l'Escola Politècnica Superior-(UdL Despolititzada)

Candidatura de la Facultat de Medicina

Candidatura de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Candidatura de la Facultat de Lletres-(Alternativa d'Estudiants)

Candidatura de la Facultat de Lletres-(Lletres Republicana)

 

RESULTATS ELECTORALS

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2018

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT AL CLAUSTRE-2018

 

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DE L'ESTUDIANTAT ALS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UdL-2018

 

 

ACORDS DE LA JUNTA ELECTORAL

Acords de la Junta Electoral de 20-11-2018

Acords de la Junta Electoral de 13-11-2018

Acords de la Junta Electoral de 5-11-2018

Acords de la Junta Electoral de 29-10-2018

Acords de la Junta Electoral de 18-10-2018

 

 

 

   Darrera modificació: