Organització i Processos

Universitat de Lleida

 

Presentació

La Universitat de Lleida ha optat com a model d'organització la gestió per processos. Les funcions de  la unitat d'Organització i Processos impliquen:
  • Assegurar la consistència i la coherència entre processos, procediments i sistemes d’informació.

  • Controlar i vetllar per la documentació operativa del conjunt de processos i procediments de la Universitat.

  • Facilitar guies, donar formació i suport en el desenvolupament dels procediments.

  • Portar a terme activitats externes per tal d’identificar les pràctiques de gestió.

  • Promoure la millora contínua, a partir de l’avaluació sistemàtica dels processos, amb la finalitat d’aconseguir la millora de l’eficiència de l’organització.

  • Impartir formació en gestió per processos.

  • Dirigir i coordinar els projectes generals d’implantació de nous processos administratius, per encàrrec de la Gerència.

 

 

   Darrera modificació:

Organització i Processos

Carme Alonso Grañó
Tècnica d'Organització i processos

carmen.alonso@udl.cat
Tel. +34 973 702375

Despatx 0.06 
organitzacio@udl.cat

 

M. José Monné Florensa
Secretària de Sindicatura i d'Organització 

mjose.monne@udl.cat
Tel. +34 973 702110

Despatx 0.06 
organitzacio@udl.cat

 

Iolanda Alsina Gracia
Cap de Negociat de suport funcional al programari acadèmic
yolanda.alsina@udl.cat

Despatx 3.56 
organitzacio.uxxi@udl.cat
Tel. +34 973 702069

 

Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD)

M. Creu Otín Anzano
Gestora de l'administració electrònica 
maricreu.otin@udl.cat

Despatx 3.56 
ercd@udl.cat
Tel. +34 973 702347

 

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida