Universitat / Empresa

UdL, la nostra universitat | Capítol 5è | Lleida Televisió | 24/10/2014 La Fundació Universitat de Lleida és una organització sense ànim de lucre que, per voluntat de la Universitat, es planteja assolir objectius d’interès general, els beneficiaris dels quals són la comunitat universitària i la societat. Entre els objectius d’interès general de la Fundació hi ha promoure les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació tecnològica, en relació amb les empreses i el desenvolupament de la societat.

Oficina de Suport a l'R+D+I / A través de l'Oficina s'ofereixen els Serveis Cientificotècnics (SCT) a totes les institucions i empreses que ho sol·licitin. També s'hi pot trobar el Trampolí Tecnològic de la UdL, una unitat de suport a la creació d'empreses de base tecnològica i negocis innovadors i a l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial; així com la Xarxa TECNIO de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, constituida per unitats i grups de recerca de la UdL amb capacitat per prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses.

Pràctiques Acadèmiques Externes / Les Pràctiques Acadèmiques Externes resulten una destacada oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. La incorporació d'estudiants en pràctiques, la relació amb els Centres i el seu professorat, esdevenen una bona ocasió per recollir innovacions, intercanviar coneixements i compartir les experiències d’ambdues parts.

Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU) / Les empreses interessades a fer servir la Borsa de Treball de la UdL- Portal de Treball i Pràctiques per trobar professionals formats poden accedir-hi de manera gratuïta.

Carregant el reproductor...