Teledetecció, agricultura de precisió i noves tecnologies de caracterització de fruiters

Carregant el reproductor...

José Antonio Martínez Casasnovas, catedràtic de la Universitat de Lleida, ens obre les portes de les infinites possibilitats de la teledetecció:

�� Una filosofia que es recolza en sensors i imatges per conèixer millor les parcel·les i cultius
�� Adquisició de dades i imatges des de l'espai: avionetes, drons...
�� Com sorgeix l'experiència de recerca de la Universitat de Lleida a principis dels 2000 gràcies a Raimat
�� Com fer mapes de la variabilitat de sòls de les parcel·les
�� L'agricultura de precisió als plans d'estudi
�� Una nova tecnologia per caracteritzar les plantacions de fruiters en tres dimensions.

22 de novembre de 2021 / La Sembradora de Ideas