La unitat de Valorització i Transferència Tecnològica de la Universitat de Lleida

La unitat acompanya i dona suport als investigadors i investigadores perquè els resultats de la seva recerca arribin al mercat i les bones idees es converteixin en realitats que facin avançar la societat

Carregant el reproductor...

La unitat de Valorització i Transferència Tecnològica de la UdL / A través de la investigació, s’exploren camins mai transitats que ens permeten assolir resultats innovadors, gràcies als quals millora la vida de les persones. Però, com es tradueixen els resultats d’una recerca en la creació d’una tecnologia innovadora? Com fem que una idea arribi a mans de la societat? Aquesta és la funció de la Unitat de Valorització de la Universitat de Lleida, acompanyar i donar suport als investigadors i investigadores perquè els resultats de la seva recerca arribin al mercat i les bones idees es converteixin en realitats que facin avançar la societat.

La unidad de Valorización y Transferencia Tecnológica de la UdL / A través de la investigación, se exploran caminos nunca transitados que nos permiten lograr resultados innovadores, gracias a los cuales mejora la vida de las personas. Pero, ¿cómo se traducen los resultados de una investigación en la creación de una tecnología innovadora? ¿Cómo hacemos que una idea llegue a manos de la sociedad? Esta es la función de la Unidad de Valorización de la Universitat de Lleida, acompañar y apoyar a los investigadores e investigadoras para que los resultados de su investigación lleguen al mercado y las buenas ideas se conviertan en realidades que hagan avanzar la sociedad.

Valorization Unit of the UdL / Through research, untravelled paths are explored which enable us to attain innovative results. And thanks to these, we improve people’s lives. But how do the results of research translate into the creation of an innovative technology? How can an idea reach society itself? Well, through knowledge and Technology transfer. That is the function that the Valorization Unit of the University of Lleida, by accompanying and giving suport to the researchers so that the result of their research is marketed, and their good ideas become realities that move society forward.