La Recerca Biomèdica a la UdL

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB) Creat l’any 2004 a partir de les infraestructures i dels investigadors i docents de la Facultat de Medicina de la UdL i dels hospitals públics de Lleida (l’Universitari Arnau de Vilanova i el de Santa Maria de Lleida) s’ha consolidat com un espai de referència en la recerca biomèdica. Els investigadors de l’IRB Lleida participen en diverses xarxes d’investigació nacionals i internacionals, amb una elevada producció d’articles científics de repercussió internacional. Més informació a IRB Lleida: http://www.irblleida.org The Biomedical Research Institute of Lleida (IRBLleida) was born in 2004 with the signing of a cooperation agreement between the Catalan Health Institute (ICS), the Dr Pifarré Foundation and the University of Lleida (UdL). It is integrated by biomedical research groups from the region of Lleida, more specifically from the UdL and the health system. The groups cover all three aspects of biomedical search: the basic, translational and the clinical epidemiological research. La recerca a la UdL La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Actualment, la UdL disposa de 94 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 44 són grups consolidats reconeguts per la SGR i amb l’investigador principal membre de la UdL. La UdL ocupa la 8a posició a l’estat espanyol en productivitat de recerca (rànquing ISSUE Fundació BBVA, 2013), la 6a posició a l’estat espanyol en impacte normalitzat) (CyD 2012) i la 2a posició a l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012). Per àmbits de recerca, la UdL assoleix una posició líder en l’àmbit agroalimentari, essent la 4a universitat espanyola en agricultura i ciències agràries (I-UGR, 2013) i la 1a de l’estat espanyol en excel·lència i lideratge (CyD 2012) dins d’aquest àmbit. En especialitats concretes, la UdL és la 1a universitat espanyola en tecnologia d’aliments (I-UGR, 2013). El pla estratègic 2013-2016 defineix quatre àmbits preferents d'activitat: Agroalimentació, Biomedicina, Tecnologia i Sostenibilitat, Desenvolupament Social i Territorial. L'activitat de cada àmbit s'estructura al voltant d'un centre de recerca i dels grups i departaments amb interés en cada un dels àmbits. L'aposta estratègica de la UdL prioritza l'establiment d'una xarxa potent de recerca on totes aquestes estructures interaccionin de manera eficient per abordar grans reptes. En aquest sentit, l'a UdL vol destacar per la seva capacitat d'intervenir en grans qüestions científiques i socials, liderant el desenvolupament de solucions basades en la interacció entre diferents àmbits i especialitats. El Vicerectorat de Recerca, el Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica, i el Vicerectorat de Planifiació, Innovació i Empresa, són els que tenen competències en recerca i són els responsables de les diferents accions.
Carregant el reproductor...