Gent com tu / Koers, amb la Universitat de Lleida

Kelly Isaiah i Koers, amb la Universitat de Lleida!

Som una universitat amb vocació universal que treballa al servei de la societat amb tres grans objectius: la formació superior, que aporta valors humans i professionals a les persones titulades i afegeix valor a la societat en la qual s’insereixen professionalment. La producció de coneixement a través de la recerca i la seva transferència a la societat, que el converteix en benestar i progrés. I, finalment, el compromís social que significa treballar per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom, la sostenibilitat dels sistemes de producció i mitjans de vida de la població, i la cooperació com a instrument per complir aquestes finalitats aquí i a tot arreu. #GentComTu #SomUdL #JoTrioUdL