RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LA MATÈRIA TRANSVERSAL

 

La matrícula del reconeixements de crèdits de la matèria transversal s’ha de fer en les dates que estableixi el calendari de matrícula de cada centre.

La sol·licitud l'haureu de descarregar i presentar a través de la seu electrònica de la UdL.

Únicament es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits de la matèria transversal fora dels mesos indicats anteriorment quan d’aquest reconeixement depengui la finalització dels estudis de l’estudiant.

Aquests crèdits reconeguts no tenen qualificació, la qual cosa suposa que no es tindran en compte a l’hora de fer la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic.


Podeu consultar l'oferta de crèdits de matèria transversal en l'enllaç següent:
Oferta de la Matèria Transversal (titulacions de Grau)

   Darrera modificació: