JORNADES DE CAMPUS OBERTS PER A FAMÍLIES

Les Jornades de Campus Oberts per a Famílies volen donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris

Activitat:

XIII Jornada de Campus Oberts per a famílies

Dates:

Dissabte, 4 de març de 2017
Dissabte, 29 d'abril de 2017

Coordinació:

Vicerectorat d'Estudiants
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Centres universitaris

Objectiu:
  • Donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris
  • Informar sobre els estudis que s'imparteixen en els centres universitaris
  • Facilitar un primer contacte amb les instal·lacions universitàries
  • Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL
 
Destinataris:

La JCO s'adreça a les famílies d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Torns de visita:

Segons el centre, s'oferirà un o dos torns de visita a les persones interessades per poder conèixer els estudis i visitar les instal·lacions. La durada prevista de la visita és d'una hora i mitja aproximadament.
 

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior (dos torns, a les 10 hores i a les 12 hores)

Arquitectura Tècnica i Edificació
Arquitectura Tècnica i Edificació / Arquitectura (itinerari formatiu)
Arquitectura Tècnica i Edificació / Civil Engineering (doble grau, Dinamarca)
Energy and Sustainability Engineering   NOU
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Elèctrica i d'Automoció (doble grau, Finlàndia)
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (doble grau)
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica / Energy and Environmental Engineering (doble grau, Finlàndia)

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (un torn, a les 10 hores)

Educació Infantil (especialitat Gestions Creatives)
Educació Infantil / Educació Primària (doble grau)
Educació Primària (especialitat Dual o especialitat Pla Bilingüe)
Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (doble grau)
Educació Social
Psicologia
Treball Social

Facultat de Dret, Economia i Turisme (un torn, a les 11 hores)

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (doble grau)
Dret
Dret / Administració i Direcció d'Empreses (doble grau)
Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (doble grau)
Turisme
Campus de Ciències de la Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (un torn, a les 10 hores)

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (doble grau)
Fisioteràpia
Infermeria
Infermeria / Fisioteràpia (doble grau)
Nutrició Humana i Dietètica / Fisioteràpia (doble grau)


Facultat de Medicina (un torn, a les 12 hores)

Ciències Biomèdiques
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica / Fisioteràpia (doble grau)


Campus de l'ETSEA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (dos torns, a les 10 i a les 12 hores)

Biotecnologia
Ciència i Tecnologia d'Aliments
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria Forestal
Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (doble grau)   NOU
Veterinària / Ciència i Producció Animal (doble grau)Campus de Rectorat

 
Facultat de Lletres (un torn, a les 11 hores)

Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Estudis Anglesos
Estudis Internacionals / Estudis Anglesos (doble grau)  NOU
Filologia Catalana i Estudis Occitans
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història (UdL) / Història, Geografia i Art (UOC) (doble grau)
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (UdL) / Història, Geografia i Art (UOC) (doble grau)
Llengües Aplicades i Traducció  NOU


 
 
 
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (un torn, a les 12 hores)

Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (doble grau)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (doble grau)
 
Escola Universitària de Relacions Laborals

Escola Universitària de Relacions Laborals (un torn, a les 11 hores)

Relacions Laborals i Recursos Humans


Informació sobre els graus de la UdL


Coneix la UdL 

Localitzacions dels centres de la UdL

Servei d'Informació i Atenció Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
jornadapares@seu.udl.cat