Claustre

 Descarregar pdf

 
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida
(Art. 44.1 dels Estatuts de la UdL)

Membres claustrals (art. 45 dels Estatuts de la UdL)

Claustrals nats

· Rector o rectora
· Vicerectors o vicerectores
· Secretari o secretària general
· Gerent
· Degans o deganes i directors o directores de centre
· Director o directora de l'ICE
· Directors o directores de departament
· President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic
· President o presidenta de la Junta de PAS Funcionari
· President o presidenta Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Claustrals electes

· Personal acadèmic funcionari doctor
· Resta de personal acadèmic
· Estudiantat

· Personal d'Administració i Serveis-funcionari-
· Personal d'Administració i Serveis-laboral-
 


Claustrals nats

Rector o rectora

Sr. Jaume Puy Llorens, rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors o vicerectores

Sr. Juan José Busqueta Riu, vicerector de Cultura i Extensió Universitària
Sr. Francisco García Pascual, vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica
Sra. Montserrat Gea Sánchez, vicerectora d'Internacionalització
Sr. Francisco José Giné de Sola, vicerector d'Ordenació Acadèmica
Sra. Olga Martín Belloso, vicerectora de Transferència i Foment de la Innovació
Sr. Josep M. Miret Biosca, vicerector de Professorat
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, vicerector d'Infraestructures
Sr. Joqquin Ros Salvador, vicerector de Recerca
Sra. Montserrat Rué Monné, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat
Sra. Francisca Santiveri Morata, vicerectora de Qualitat i Innovació Docent

Secretari o secretària general

Sra. Dolors Toldrà Roca, secretària general


Gerent

Sr. Josep M. Sentís Suñé, gerent

Degans o deganes i directors o directores de centre

Sra. Anna Casanovas Llorens, degana de la Facultat de Medicina
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó, degana de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Eduard M. Cristóbal Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Carmen Figuerola Cabrol, degana de la Facultat de Lletres
Sr. Jordi Graell Sarlé, director de l'ETSEA
Sra. Judith Roca Llobet, degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Magdalena Valls Marsal, directora de l'Escola Politècnica Superior

Director o directora de l'ICE

director/a de l'ICE

 

Directors o directores de Departament


Sra. Natàlia Alonso Martínez, directora del Dept. d'Història
Sr. Jesús Burgueño Rivero, director del Dept. de Geografia i Sociologia
Sra. M. Àngels Cabasés Piqué, directora del Dept. d'Economia Aplicada
Sra. Elisa Cabiscol Català, directora del Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. M. de los Àngeles Calero Fernández, directora del Dept. de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Ramon Canela Garayoa, director del Dept. de Química
Sra. M. Teresa Capell Capell, directora del Dept. de Producció Vegetal i Ciència Foresta
Sra. Núria Casado Gual, directora del Dept. d'Anglès i Lingüística
Sr. Joan Costa Tura, director del Dept. d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Isaac A. García Rodríguez, director del Dept. de Matemàtica
Sra. Judit Janés Carulla, directora del Dept. de Psicologia
Sra. M. Paz López Teulón, directora del Dept. de Pedagogia
Sra. Immaculada Lorés Otzet, directora del Dept. d'Història de l'Art i Història Social
Sra. Sonia Marín Sillué, directora del Dept.  de Tecnologia d'Aliment
Sr. José A. Martínez Casasnovas, director del Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Antonio Montero Matamala, director del Dept. de Cirurgia
Sr. Jorge Juan Nieto Ferrando, director del Dept.  de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Carme Piñol Felis, directora del Dept. de  Medicina
Sra. Concepció Roig Mateu, directora del Dept d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea, director del Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Ramon Saladrigues Solé, director del Dept.  d'Adm. d'Empreses
Sr. Moisés Selfa Sastre, director del Dept. de Didàctiques Específiques
Sra. Mercedes Serrano Masip, directora del Dept. de Dret Privat
Sra. Olga Tarabal Mostazo, directora del Dept. d'Enginyeria Agroforestal
Sra. Cristina Vega García, directora del Dept. de Medicina Experimental
Sra. Carolina Villacampa Estiarte, directora del Dept. de Dret Públic
Sr. Daniel Villalba Mata, director del Dept. de Ciència Animal


President o presidenta de la Junta de Personal Acadèmic

Sr. Joan Ignasi Rosell Urrutia, president de la Junta de Personal Acadèmic

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral

Sr. Daniel Chemisana Villegas, president del Comitè d'Empresa del PDI

President o presidenta de la Junta de PAS Funcionari

Sra. Maria Teresa Sarrate Teixidó, presidenta de la Junta de PAS Fucionari

President o presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

Sra. M. Carme Rourera Paco, presidenta del Comitè d'Empresa del PAS Laboral

print enrera pujar

Claustrals electes

Personal acadèmic funcionari doctor

Sr. Antonio Abellán Ródenas, Departament de Medicina Experimental
Sra. M. Angeles Achón Sama, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Jorge Alcazar Montero, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Ignasi Aldomà Buixadè, Departament de Geografia i Sociologia
Sra. M. Teresa Armengol Rosinés, Departament d'Economia Aplicada
Sra. M. Àngels Balsells Bailón, Dept. de Pedagogia i Psicologia
Sra. M. Carme Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i Sociologia
Sr. Pere Benito Monclús, Departament d'Història
Sra. Àngela Dolores Bosch Serra, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Victoriano Bretón Solo de Zaldivar, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sr. Jordi Calderó Pardo, Departament de Medicina Experimental
Sr. Frederic Casals Martí, Departament de Ciència Animal
Sra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques Específiques
Sr. Albert Castell Casol,  Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Francisco Clarià Sancho, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industria
Sr. Antonio Colom Gorgues, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Joaquim Company Climent, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sr. Josep Anton Conesa Mor, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sra. M. Neus Cortada Cortijo, Departament de Dret Privat
Sra. Isabel del Arco Bravo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sr. Pere Enciso Rodríguez, Departament d'Economia Aplicada
Sr. Alexandre Escolà Agustí, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sra. M. Asunción Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Sr. Antonio Ezquerra Huerva, Departament de Dret Públic
Sr. José M. Fontanellas Morell, Departament de Dret Privat
Sr. Eloi Garí Marsol, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. M. Dolores González Martínez, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sr. Antoni Granollers Santiveri, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. M. Luisa Guitatd Sein-Echaluce, Deptartament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Judit Herreros Danes, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Manuel Ibáñez Plana, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Alberto Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sr. Edelmiro Iglesias Martínez, Departament de Cirurgia
Sr. Jorge Lampurlanes Castel, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Sr. Jaime Lloveras Vilamanya, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Raúl López Alonso, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sr. Igancio López Lorenzo, Departament de Matemàtica
Sra. Rosa M. Mateu Serra, Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Sra. Silvia Miquel Fernández, Departament de Matemàtica
Sr. Fidel Molina Luque, Dept. de Geografia i Sociologia
Sra. Yolanda Montegut Salla, Departament  d'Adm. d'Empreses
Sra. Concepción Mora Giral, Departament de Medicina Experimental
Sr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Sra. Carmen Nuin Orrio, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Marta Oliva Solé, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. Gemma Oms Oliu, Departament Tecnologia d'Aliments
Sra. Adoración Padial Albas, Departament de Dret Privat
Sr. Jesús Pemán García, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Ramona Natacha Pena Subirà, Departament de Ciència Animal
Sra. Núria Perpinyà Filella, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Manuela Pifarré Turmo, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Rosa M. Poch Claret, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sr. Manuel Portero Otín, Departament de Medicina Experimental
Sr. Jordi Recasens Guinjuan, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Carlos Rey Castro, Departament de Química
Sr. Joan Roca Enrich, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sra. Ana Maria Romero Burillo, Departament de Dret Públic
Sr. Juan Ramón Rosell Polo, Departament d'Enginyeria Agroforestal
Sr. Alberto Sans Badia, Departament de Química
Sra. Isabel Santaulària Capdevila, Departament d'Anglès i Lingüística
Sr. Delfí Sanuy Castells, Departament de Ciència Animal
Sr. Luis Serrano Endolz, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Esther Sin Casas, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sr. Ramon Sistac Vicén, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Anna M. Soldevila Benet, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Rosa M. Soler Tatché, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Francisco Xavier Solsona Tehas, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Mercè Torres Grifo, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sr. Albert Turull Rubiant, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sra. Glòria Vázquez García, Departament d'Anglès i Lingüística
Sra. Concepció Vendrell Serés, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Ana M. Vendrell Vilanova, Departament d'Adm. d'Empreses

Resta de personal acadèmic

Sra. Alexandra Altier Infantes, Departament de Química
Sra. Laura Bergés Saura, Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Sr. José Dalmases Mestre, Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Sr. Gabriel de la Fuente Oliver, Departament de Ciència Animal
Sr. Joaquim Egea Navarro, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sr. Estanislau Fons Solé, Departament de Tecnologia d'Aliments
Sr. Antonio Maria Jové Montañola, Departament d'Història de l'Art i Història Social
Sra. Nayra Llonch Molina, Departament de Didàctiques Específiques
Sra. Susana Maza Sabido, Departament de Matemàtica
Sra. M. Carmen Mias Carballal, Departament de Cirurgia
Sra. Laia Miró Toran, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Efren Muñoz Narciso, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Sra. Maricel Oró Piqueras, Departament d'Anglès i Lingüística
Sr. Eduardo José Pañascal Pujol, Departament de Medicina
Sr. Jesús Pujol Salud, Departament de Cirurgia
Sr. Francisco Purroy García, Departament de Medicina
Sr. Gabriel Ramon Molins, Departament d'Història
Sr. Victor Resco de Dios, Departament  de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Sra. Judith Ribas Fortuny, Departament de Medicina Experimental
Sra. Lídia Ricón Villareal, Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Marc Salat Paisal, Departament de Dret Públic
Sra. Clara M. Sansó Galiay, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sr. Jordi Tarragona Foradada, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Sra. Ana Tena Tarruella, Departament d'Administració d'Empreses
Sr. Eduard Vaquero Tió, Departament de Pedagogia i Psicologia
Sra. Amalia Zapata Rojas, Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

print enrera pujar

Estudiantat

Sr. Axel Albendea Martínez, Facultat de Lletres
Sra. Judith Aregall Ruiz, ETSEA
Sra. Marta Argilés Macià, Facultat de Lletres
Sra. Dalia Armas, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Jaime Manuel Badia Serrano, ETSEA
Sra. Noret Ballarin Cunillera, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carla Blanco Sala, ETSEA
Sr. Joan Bonet Martín, Escola Politècnica Superior
Sra. Ikram Bouhouche Boumali, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Alba Cambray Ros, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Pau Capdevila Torres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Virginia Cardenas Barragan, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Oriol Casanova Balaña, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Diego Andrés Catalan Val, ETSEA
Sr. Adrià Codina Ferrer, Facultat de Lletres
Sr. Ramon Coma Bosch, ETSEA
Sr. Antoni Costa Sisteró, Facultat de Lletres
Sra. Ariadna Cuit Campayo, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez, Facultat de Lletres
Sra. Omaima El Cadi Samir, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Sara El Harrak Bennouna, Escola Politècnica Superior
Sra. Soukaina El Yazidi, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Pau Fargues Burdallo, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Albert Farré Pérez, Escola Politècnica Superior
Sra. Marina Filella Ibars, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Aida Font Llorens, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Adriana García Gispert, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Marta Gilart de Dios, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Josep Maria Giménez Sentís, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Albert Gómez Farré, Escola Politècnica Superior
Sr. Ramon Gras Canelles, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Hicham Haji Arrami, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Jose Lasala Fortea, Facultat de Lletres
Sra. Mònica Malo Salguer, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Itamarás Medina González, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Olga Mellado Fau, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. David Montero Mir, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Aleix Olondriz Valverde,  Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Roger Joan Palacín Chauri, ETSEA
Sra. Sónia Peláez Medinilla, ETSEA
Sra. Minerva Peralta Gimeno, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Miguel Angel Pérez Sáez, ETSEA
Sr. Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Llibert Rexach Roure, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Laura Rey Mañas, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Alba M. Rivera Gallús, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Eduard Rodríguez Zapater, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Claudia Rosa Espinet, ETSEA
Sr. Jordi Rubio Collado, ETSEA
Sr. Carlos Salto Aguado, Escola Politècnica Superior
Sr. David Sanahuja Caus, Faultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Aida Seira Arroyo, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Noemí Vila Mateos, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sra. Neus Vives Moncayo, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Vacant, EPS
Vacant, EPS
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat de Medicina
Vacant, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Vacant, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Vacant, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Personal d'administració i serveis

PAS funcionari

Sra. Yolanda Alsina Gràcia
Sra. M. Pilar Artero Fernández
Sra. Núria Canadell Graell
Sra. Mònica Girón Farré
Sr. Antoni González Aceituna
Sra. M. del Carmen Mendoza Chacon
Sra. Stella Maris Miret Alberich
Sra. Montserrat Miró Llobet
Sra. M. Teresa Parache Maurín
Sra. Margarida Serveto Puig

PAS laboral

Sra. Leonor Badia Morera
Sr. Albert Carabasa Giribet
Sr. Francesc Jordi Català Alòs
Sra. Montserrat Comella Roigé
Sr. Manuel Conejo Rodríguez
Sr. Alfred Iniesta Romero
Sra. Carolina Mancho Lagunas
Sr. David Manjón Porta
Sra. Encarnación Morales Espinosa
Sr. Xavier Juan Noguero Marín
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sr. Fernando Villa Estebaranz


 

print enrera pujar

 

   Darrera modificació: