Universitat i Societat / Oferta Cultural de la UdL

La UdL contribueix a la difusió, la qualitat i la diversificació de l’oferta cultural en el territori, amb la generació d’activitats amb un alt valor, algunes d’elles adreçades especialment a l’estudiantat. Arran de la vinculació amb el seu entorn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis de la resta d’àmbits del coneixement. Això permet oferir activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i professionals que vulguin adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en les cinc branques del coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.
Carregant el reproductor...