Servei de Préstec de Bicicletes a Estudiants de la UdL

 Descarregar pdf

La Universitat de Lleida, com a institució compromesa amb el medi ambient, vol incentivar la mobilitat sostenible entre els estudiants  que diàriament es desplacen des dels domicilis respectius o entre els diferents campus universitaris.

Aquest compromís és present a la UdL des del curs 2008-2009, realitzat mitjançant una convocatòria anual de cessió de bicicletes. Ateses les circumstàncies, es considera més adient publicar un reglament del servei de préstec que reguli aquesta cessió no només per cada curs acadèmic, sinó de forma permanent.  

Descripció del servei

L’estudiant que obtingui el préstec disposarà d’una bicicleta urbana amb dret a determinades reparacions, una armilla, us casc i un cadenat de seguretat. Aquest equip s’haurà de retornar quan es restitueixi la bicicleta.

El punt de préstec del servei és la unitat d’Informació i Orientació Universitària, ubicada al Campus de Cappont.

Qui pot sol·licitar una bicicleta

Poden optar al servei estudiants matriculats en titulacions oficials de centres propis i adscrits de la UdL, així com estudiants de mobilitat matriculats i acollits a la UdL. En qualsevol cas, cal estar matriculat a la UdL durant tot el període del préstec de la bicicleta.

Quan es pot sol·licitar 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir del primer dia laborable del mes de setembre del curs acadèmic en vigor i finalitza el 15 de juny del curs acadèmic.

El sistema de préstec estarà operatiu durant el curs acadèmic, exceptuant els períodes de vacances i tancaments de la UdL, en horari d’atenció al públic de la unitat. Excepcionalment i per a estudiants que facin pràctiques extracurriculars en el marc de l’organització d’aquestes per part d’associacions estudiantils de la UdL (AECS i IAESTE) en períodes de tancament, el servei de préstec estarà en funcionament tot i que segons disponibilitat. 

Sol·licituds

Les persones interessades han d’emplenar el formulari que es troba en l’Annex d’aquesta normativa. La presentació de la sol·licitud suposa l'autorització per accedir a l'expedient acadèmic de la persona sol·licitant, a l’únic efecte de acreditar-ne la condició d’estudiant matriculat en un centre propi.

Els estudiants de centres adscrits hauran d’aportar còpia de la matrícula del curs acadèmic en què demanen el préstec i acreditar l’assegurança corresponent.

Per als estudiants en pràctiques en períodes de vacances i pertanyents a les associacions indicades al punt 2, aquestes gestionaran tot el procediment amb la unitat d’Informació i Orientació Universitària.

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Criteris d'assignació del préstec

El préstec de la bicicleta es farà atenent al criteri de disponibilitat de la mateixa i per rigorós ordre de data d’entrada de la sol·licitud .

Si el nombre de sol·licituds és superior a les bicicletes disponibles, les persones a les quals no els hagi estat adjudicada una bicicleta romandran en llista d’espera, segons l’ordre de registre de les sol·licituds.

No s’assignarà cap préstec si la sol·licitud no compleix els requisits exigibles i no va acompanyada de la documentació requerida. 

Cost i fiança del servei

El servei de préstec de bicicletes és gratuït. És necessari l’abonament d’una fiança de 120 euros, vàlida per a tot el curs acadèmic.

La fiança es retornarà íntegrament un cop es restitueixi la bicicleta i els seus accessoris, el cadenat i l’equip de seguretat, i sempre que l’estat de tot aquest equipament correspongui al desgast habitual de l’ús, segons els criteris que determini la UdL. Cas que no sigui així, hi haurà un retorn parcial de la fiança atenent als elements que no estiguin en condicions correctes. Les comissions bancàries aniran a càrrec de l’estudiant.

Reglament Servei de Préstec de Bicicletes

 

 Enllaços d'interès:

Vídeo: Que no te roben la bici
Consells de Seguretat per protegir la bicicleta
Vídeo: circulando en bici con seguridad
Plànol xarxa de carril bici a Lleida
Guia de la bicicleta

Adreça electrònica del BACC-Lleida: lleida@bacc.info


Altres enllaços:

Federació Catalana de Ciclisme - Delegació de Lleida:
http://www.svt.es/fcclleida/

Clubs de ciclisme de la província de Lleida:
http://www.ciclisme.cat/clubs.php?comarca=Segri%E0&palabras=
http://www.bikesportlleida.com/
http://www.bttlleida.com/

Itineraris en BTT:
http://www.lleidatur.com/cat/btt.html
http://www.castellsdelleida.com/index.php?module=pnActivitats&nav=llistat&filtre=tipus:eq:16
http://rutasenbici.org/


Altres webs interessants:
http://www.turismedelleida.com/
http://bici-vici.blogspot.com/
http://www.amigosdelciclismo.com

  

   Darrera modificació: