Per tal de notificar les incidències de béns IMMOBLES cal emplenar el FORMULARI corresponent:

Infraestructures

Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1, 3.04
25003 Lleida

infraestructures.manteniment@udl.cat