Aula de Música

L'Aula de Música aplega les activitats musicals (temporada de concerts, cicles, seminaris...) i les formacions musicals establertes de la Universitat de Lleida. El seu objectiu és vincular el fet musical, en totes les seves manifestacions, amb el món universitari i afavorir la seva difusió. L'Aula de Música sorgeix de la voluntat i l'interès que des de la UdL es manifesta per la promoció de la cultura musical, entesa com una vessant fonamental de la formació cultural i humanística dels membres de la comunitat universitària i de la societat en la qual la universitat s'insereix.

Director: Màrius Bernadó