Obres de la UdL cofinançades amb Fons FEDER

 Descarregar pdf

 

eu-flag

   UNIÓ EUROPEA
    FONS FEDER
 
DOCUMENTACIÓ

Els Fons FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional), és la partida més important dels fons estructurals de la Unió Europea, i es tracta d'ajudes per a la construcció d'infraestructures i altres inversions destinades a crear ocupació.
En la Universitat de Lleida s'estan construïnt o es construïran cofinançades amb aquests fons, les següents Obres:

Foto Nou Modul Medicina abril 2008


Edifici de la F. de Medicina i equipaments, cofinançat per la Generalitat de Catalunya (Pla Plurianual d'Inversions  Universitàries PPIU) i els Fons FEDER.

 

 
 
 
  
 
  
 
 
 3aFaseBiomedicina
 
 
Fotos_IRB_Lleida_09
 
 
 
 
 
Edifici de Biomedicina de Lleida (IRBLleida), destinat a la investigació i,  ubicat en el recinte de  l'Hospital Arnau de Vilanova, amb una superfície de 4.000 m² . L'IRB Lleida ha estat finançat amb Fons FEDER  
 
 
 
 
  FotoIrtaP1090558

         
                                                                                                                                                                                                   

 


 
 

Segona fase de l'edifici de Biomedicina de Lleida (IRBLleida), destinat a la investigació i,  ubicat en el recinte de  l'Hospital Arnau de Vilanova, amb una superfície de 4.110 m² i finançat amb fons FEDER


FotoIrtaP1090558
FotoIrtaP1090558
Edifici UdL-IRTA, confinançat amb Fons FEDER.

EdificiServeis

 

 

 

 
Edifici de Serveis Científico-Tècnics a l'ETSEA, cofinançat per la Generalitat Catalana (Pla Plurianual d'Inversions Universitàries PPIU) i els Fons FEDER.
 

 

   Darrera modificació: