Descarregar pdf
 
  CLIP: Centre de Formació Contínua de la UdL
 
 
Centre de Formació Contínua de la UdL
Màsters de la Universitat de Lleida | Lleida Televisió | Xarxa de Televisions Locals | 04/07/2013

En aquest darrer programa coneixerem els cursos i la filosofia del Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida.

En el marc actual de convergència cap a un espai europeu d'educació superior es fa necessària una reconstrucció dels estudis universitaris i la seua tipologia. L'organització en estudis de grau i postgrau i la facultat de les universitats, d’acord amb el criteri d'autonomia, d’oferir ensenyaments conduents a l'obtenció d’altres diplomes i títols, promouen l’establiment de consideracions específiques tant dels estudis oficials com dels estudis propis de les universitats dintre dels paràmetres del que s’anomena aprenentatge permanent (lifelong learning).

El Centre de Formació Contínua (CFC), que neix amb la voluntat de reorganitzar i potenciar la proposta formativa permanent i d'estudis propis de la UdL, és l'encarregat de portar a terme aquests objectius en el marc de l'Institut de Ciències de l'Educació.

Així, el CFC donarà suport a les iniciatives del professorat en temes de formació contínua (diplomes, màsters, cursos d’expert, d’especialista, etc.) i, per tant, ajudarà a organitzar, dirigir, supervisar i certificar tota la formació contínua de la Universitat de Lleida.

 
Més informació
 
CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UdL

   Darrera modificació: