Planificació 2010-11

 Descarregar pdf

Planificacions aprovades per Acord núm. 202/2010 del Consell de Govern de 31 de juliol de 2010

Branca d'Art i Humanitats
 • Comunicació i Periodisme Audiovisuals
 • Estudis Anglesos                                                              1er / 2on
 • Estudis Catalans i Occitans
 • Estudis Hispanics
 • Geografia i Ordenació Territorial
 • Història                                                                              1er/ 2on/ 3er/ 4t
 • Història de l’Art                                                                  1er/ 2on/ 3er/ 4t

Branca d'Enginyeria i Arquitectura
 • Edificació                                                                           1er/ 2on/ 3er/ 4t
 • Enginyeria en Electònica industrial i automàtica/ Enginyeria Mecànica  1er
 • Enginyeria Informàtica                                                       1er
Branca de Ciències de la Salut

 • Ciències Biomèdiques                                                       1er/ 2on
 • Infermeria
 • Medicina
 • Nutrició Humana i Dietètica
  1er/ 2on
   
  1er
 • Fisioteràpia                                                            
   

Branca de Ciències Socials i Jurídiques
 • Ade
 • Dret
 • Educació Infantil
 • Educació Primaria
 • Educació Social
 • Treball Social
 • Turisme                                         


Planificacions aprovades pels Acords  237 a 243/2010 del Consell de Govern de 30 de setermbre de 2010 Branca de Ciències Branca de Ciències de la Salut
 • Infermeria                                                                         2on
 • Ciències i Salut Animal                                                     1er/ 2on/ 3er
 • Psicologia                                                                         1er/ 2on/ 3er/ 4t
Branca d'Enginyeria i Arquitectura
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments                                   1er
 • Enginyeria Agrària i Alimentària                                       1er
 • Enginyeria Forestal                                                          1er
   Darrera modificació: