Matèria Transversal

 Descarregar pdf
  enrera

 

 

 

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ:

  • 1r termini (del 2 al 21/09/2019)
  • 2n termini (del 8 al 28/01/2020)

CALENDARI PRESENTACIÓ PROPOSTES MATÈRIA TRANSVERSAL 2020-2021  

El període de presentació de propostes és del dia 3 al 28 de febrer de 2020 per aquelles activitats que es realitzin durant el curs acadèmic 2020-21; a excepció de la Universitat d'Estiu, essent el seu termini del 3 de febrer al 13 de març de 2021.  

CALENDARI PRESENTACIÓ PROPOSTES MATÈRIA TRANSVERSAL 2019-2020  

El període de presentació de propostes és del dia 1 al 28 de febrer de 2019 per aquelles activitats que es realitzin durant el curs acadèmic 2019-20; a excepció de la Universitat d'Estiu, essent el seu termini del 3 de febrer al 13 de març de 2020. 

QUI POT PRESENTAR-NE?    

  • Les propostes relacionades amb activitats de tipus cultural, esportives, de cooperació, de gènere, d'adquisició de competències informacionals, i activitats desenvolupades en el si de la Universitat d'Estiu de la UdL, podran ser presentades pels:

a) Serveis i Unitats reponsables (Serveis Culturals, Universitat d'Estiu, Servei d'Esports, Oficina de Cooperació i Desenvolupament, el Centre Dolors Piera, i el Servei de Biblioteca i Documentació).

b) Igualment per les Facultats i Escoles, desenvolupades conjuntament amb els diferents Serveis i Unitats. Aquestes propostes s'inclourien dins del conjunt d'activitats que cada Servei i Unitat presenta.

  • Les propostes de congressos i jornades hauran de ser presentades per cada Facultat o Escola -centres propis i centres adscrits. Cada centre podrà presentar un màxim de cinc activitats durant un curs, susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de matèria transversal.
  • Les propostes referides a la representació i la participació estudiantil les presentarà el vicerectorat amb competències en estudiantat. 

TRAMITACIÓ PROPOSTES MATÈRIA TRANSVERSAL BÀSICA   

Les diferents propostes d'activitats de formació bàsica transversal es presentaran omplint un formulari de sol·licitud, model que trobareu al final d'aquesta pàgina. El responsable del centre/servei/unitat ha de trametre les seves propostes, juntament amb l'informe favorable, per correu electrònic a: qualitat.planificacio@udl.cat fins al 28 de febrer de 2020; en el cas de la Universitat d'Estiu el termini serà del 3 de febrer fins al 13 de març de 2021. Aquest informe haurà de fer constar explícitament l'interès formatiu i acadèmic de cadascuna de les propostes

   Darrera modificació: