Beques de col·laboració en serveis i unitats

Convocatòria ORDINÀRIA curs 2017-2018

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2017-2018, la Universitat de Lleida convoca 75 beques de col·laboració, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 7 d'abril de 2017  

 

Convocatòria i documents annexos
Fitxes de les beques
 
 

1a Actualització de la llista d'espera

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar al SERVEI D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA curs 2017-2018

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2017/18, la Universitat de Lleida convoca 15 beques de col·laboració més, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 16 de novembre de 2017      

 

Convocatòria

Documents annexos (fitxes i models dels documents)

Sol·licitud i curriculum

Sol·licitud i curriculum


 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar al Servei d'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries               Carpeta2  Documentació per tutores i tutors

Convocatòria ORDINÀRIA curs 2016-2017

 

 

La normativa vigent habilita les universitats per portar a terme una política d'ajuts i beques que permetin, d'una banda, afavorir la formació integral de l'estudiantat amb la realització d'activitats de caràcter pràctic i, d'altra, proporcionar uns ajuts econòmics que contribueixin al seu manteniment durant l'estada a la universitat.
 

Per al curs 2016/17, la Universitat de Lleida convoca 74 beques de col·laboració, oferint així al seu estudiantat la possiblitat de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats estructurals i serveis universitaris.
 

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php.
 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php i finalitza el dia 20 d'abril de 2016   ESTAT: TANCAT

 

Convocatòria, fitxes i documents annexos 
Sol·licitud i currículum
Sol·licitud i currículum

Llista provisional de persones admeses i excloses 
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional d'ajudicacions
Resolució - Llista definitiva d'adjudicacions


Actualització Llista d'espera 

2a Actualització Llista d'espera

3a Actualització Llista d'espera

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar al SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ UNIVERSITÀRIA:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
info@udl.cat

Tel. 973 003 588 / 973 003 589


Reglament

 

Carpeta2Documentació per becaris i becàries                 Carpeta2Documentació per tutores i tutors

 
   Darrera modificació: