Per tal de notificar les incidències de béns IMMOBLES cal emplenar el FORMULARI corresponent:

Infraestructures

Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1, 3.05
25003 Lleida

infraestructures@udl.cat

+34 973 70 21 09 / +34 973 70 22 29