Preinscripció i matriculació a cursos del segon quadrimestre

 PREINSCRIPCIÓ

  •  PREINSCRIPCIÓ A CURSOS AMB VACANTS: DE L'1 AL 28 DE FEBRER

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ (cliqueu damunt de cada curs):

 - Nivell A1 de llengua castellana

 - Nivell A2 de llengua castellana

 - Nivell B1 de llengua castellana

 - Nivell B2 de llengua castellana

 - Preparació examen nivell B1 ACLES

 - Preparació examen nivell B2 ACLES

 - Curs d'iniciació a la llengua i cultura xineses per a mestres

 - Taller d'introducció a la llengua portuguesa

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran a partir del 12 de febrer un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

 El dia 10 de febrer es publicarà a la web de l'Institut de Llengües la informació sobre els cursos que se suspenen per manca de preinscrits.

 Requisits important a tenir en compte:

- Curs de preparació per a l’examen A2 DELE: cal tenir coneixements equivalents a un nivell inicial (A1) d’espanyol

- Preparació per a l'examen de nivell B1 i B2 ACLES: és molt recomanable tenir els certificats A2 i B1 respectivament.

 

  •  PREINSCRIPCIÓ A CURSOS AMB VACANTS: DEL 24 DE GENER AL 14 DE FEBRER

ACCÉS A LA PREINSCRIPCIÓ (cliqueu damunt de cada curs):

- Nivell A1 de llengua catalana

- Nivell A2 de llengua catalana

- Nivell B2 de llengua catalana

- Nivell C1 de llengua catalana

- Nivell C2 de llengua catalana

- Català jurídic

- Conversa nivell B1 de llengua francesa

- Conversa nivell B1 de llengua anglesa

- Conversa nivell B2 de llengua anglesa

- Manteniment nivell B1 de llengua anglesa (només PAS i PDI)

- Manteniment nivell B2 de llengua anglesa (només PAS i PDI)

 

Per a tots els col·lectius: comunitat universitària (estudiant UdL, PAS, PAS jubilats, PDI en actiu, PDI emèrits i jubilats, membres d’instituts participats), Alumni UdL (Associació d’Antics Alumnes) i externs a la UdL

IMPORTANT:

 -  Alumni UdL: és necessari disposar del carnet d’Alumni UdL en vigor en el moment de fer la preinscripció.

 - Personal d'administració i serveis (PAS) de la UdL: matrícula a través del Portal de l'empleat del Servei de Personal.

Si resten places vacants, la matrícula continuarà oberta fins a quinze dies després de l'inici de cada curs.

Un cop feta la preinscripció, la Secretaria de l’Institut de Llengües comprovarà la documentació requerida. Les preinscripcions validades rebran un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula.

Consulteu a la pestanya de cada llengua els cursos que s'han suspès per falta d'inscrits.

 

MATRICULACIÓ

Un cop validada la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb l’enllaç per realitzar l’automatrícula. Cal seguir les instruccions que hi trobareu. Turorial d'automatrícula.

La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament.

En cas de renúncia a la matrícula, s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica de l’IL institutdellengues@udl.cat per tenir-ne constància. Consulteu la normativa acadèmica per a qüestions sobre anul·lacions de matrícula.

IMPORTANT:

No rebreu el correu ni l’enllaç de l’automatrícula, si no heu aportat la documentació necessària.

  Documentació per a la preinscripció i matriculació

Documentació necessària

Després de fer la preinscripció als cursos de llengües, cal que envieu en el termini de 24 hores a institutdellengues@udl.cat la següent documentació:

  • Alumnes externs de nacionalitat estrangera que no tinguin NIE: còpia del passaport o cèdula d'identitat.
  • Estudiants i PDI de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): matrícula del curs 2019-2020 o acreditació de la condició de PDI.
  • Alumnes amb diversitat funcional: si escau, els justificants que ho acreditin.
  • Si no disposeu d’un certificat anterior obtingut a l’Institut de Llengües o no heu fet una prova de nivell a l’Institut de Llengües: còpia del certificat que acrediti que us podeu matricular al curs del nivell següent.

Sense aquesta documentació no es podrà fer la matrícula, tot i haver fet la preinscripció.

IMPORTANT:

Cal tenir en compte que la preinscripció no implica la reserva de plaça.

La realització dels cursos està supeditada al nombre de preinscrits. L’Escola d’Idiomes es reserva el dret de suspendre un curs si no arriba a quinze inscrits per a cursos de llengua general o deu en el cas de cursos de conversa o específics.

Un cop confirmat el curs, es pot adquirir el material necessari que s’hi farà servir.