Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 354 € / Externs UdL 486 €  

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

- Grups de dilluns-dimecres: 2/10/17-28/5/18

- Grups de dimarts-dijous: 3/10/17-29/5/18

Horaris: consulteu la relació d'horaris

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

 

Semipresencials

dexway-cartell

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu:  UdL 306 € / Externs UdL 438 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

A1:3/10/17-22/5/18, dimarts 15-17 h, Campus de Rectorat

A2: 5/10/17-31/5/18, dijous 15-17 h, campus de Rectorat

B1: 3/10/17-22/5/18, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat

B2.1: 5/10/17-31/5/18, dijous 19-21 h, campus de Rectorat

B2.2: 3/10/17-22/5/18, dimarts 17-19 h, campus de Cappont

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins horari laboral) i externs

Nivells: B1 i B2 assolits

Durada: 30 hores 

Preu:  UdL 127,5 € / Externs UdL 184,5 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

-Primer quadrimestre

Conversa B1: 4/10/17-7/2/18, dimecres 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa B2: 5/10/17-8/2/18, dijous 8-10 h, Cappont

-Segon quadrimestre

Conversa B1: 16/2/18-8/6/18, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 15/2/18-31/5/18, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Aules: consulteu les aules

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

 

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

-Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)

-Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre

-Cursos de conversa de nivell B1 i B2 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre

-Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre

-Cursos de manteniment de 40 h de nivells B1, B2 i C1, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu l'oferta del curs 17-18

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL: A1: 265,50 €, A2: 295 €, del B1 al C1.2: 324,50 €, conversa: 127,50 €, iniciació a l'anglès: 112,75 €, manteniment: 180,40 €, atenció al públic: 135,30 € 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu les aules

 

A part d'aquests cursos, el PAS es pot matricular a la resta de cursos d'anglès fora de l'horari laboral.

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI.

A més, durant el curs 17-18 s'oferiran cursos específics d'anglès per al PDI: Taller de redacció d'articles en anglès i Suport a la docència en anglès.

 

Cursos d'estiu 2017

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Del 28 de juny al 25 de juliol de 2017

Més informació

   Darrera modificació:

Cursos d'anglès

Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 354 € / Externs UdL 486 €  

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

- Grups de dilluns-dimecres: 2/10/17-28/5/18

- Grups de dimarts-dijous: 3/10/17-29/5/18

Horaris: consulteu l'oferta del curs 17-18

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

Semipresencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu:  UdL 306 € / Externs UdL 438 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

A1:3/10/17-22/5/18, dimarts 15-17 h, Campus de Rectorat

A2: 5/10/17-31/5/18, dijous 15-17 h, campus de Rectorat

B1: 3/10/17-22/5/18, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat

B2.1: 5/10/17-31/5/18, dijous 19-21 h, campus de Rectorat

B2.2: 3/10/17-22/5/18, dimarts 17-19 h, campus de Cappont

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins horari laboral) i externs

Nivells: B1 i B2 assolits

Durada: 30 hores 

Preu:  UdL 127,5 € / Externs UdL 184,5 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

-Primer quadrimestre

Conversa B1: 4/10/17-7/2/18, dimecres 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa B2: 5/10/17-8/2/18, dijous 8-10 h, Cappont

-Segon quadrimestre

Conversa B1: 16/2/18-8/6/18, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 15/2/18-31/5/18, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Aules: consulteu les aules

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

-Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)

-Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre

-Cursos de conversa de nivell B1 i B2 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre

-Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre

-Cursos de manteniment de 40 h de nivells B1, B2 i C1, al segon quadrimestre

Horaris: consulteu l'oferta del curs 17-18

Aules: consulteu les aules

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL: A1: 265,50 €, A2: 295 €, del B1 al C1.2: 324,50 €, conversa: 127,50 €, iniciació a l'anglès: 112,75 €, manteniment: 180,40 €, atenció al públic: 135,30 € 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

A part d'aquests cursos, el PAS es pot matricular a la resta de cursos d'anglès fora de l'horari laboral.

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI.

A més, durant el curs 17-18 s'oferiran cursos específics d'anglès per al PDI: Taller de redacció d'articles en anglès i Suport a la docència en anglès.

Cursos d'estiu

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Del 28 de juny al 25 de juliol de 2017

Més informació

   Darrera modificació: