Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 354 € / Externs UdL 486 €  

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 2/10/17-28/5/18
 • Grups de dimarts-dijous: 3/10/17-29/5/18

Horaris: consulteu la relació d'horaris

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

 

Semipresencials

dexway-cartell

Cursos anuals i també amb accés al segon quadrimestre

L'alumnat es pot incorporar a les classes presencials dels cursos A2, B1, B2.1 i B2.2 a mig curs però cal que tingui en compte que cal fer tota la feina autònoma de tot el curs a la plataforma virtual.

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: 

-curs 2n quadrimestre: UdL 153 € / Externs UdL 219 €

-curs sencer: UdL 306 € / Externs UdL 438 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • A1:3/10/17-22/5/18, dimarts 15-17 h, Campus de Rectorat  
 • A2: 5/10/17-31/5/18, dijous 15-17 h, campus de Rectorat  INICI 2Q: 8/2/18
 • B1: 3/10/17-22/5/18, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   INICI 2Q: 6/2/18
 • B1 curs específic ETSEA: 27/2/18-30/5/18, dimarts i dimecres 19-21 h
 • B2.1: 5/10/17-31/5/18, dijous 19-21 h, campus de Rectorat   INICI 2Q: 8/2/18
 • B2.2: 3/10/17-22/5/18, dimarts 17-19 h, campus de Cappont   INICI 2Q: 6/2/18

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos és inal, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més, el certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins horari laboral) i externs

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus 2018:  UdL 129,54 € / Externs UdL 187,44 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Segon quadrimestre

Conversa B1: 16/2/18-8/6/18, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 15/2/18-31/5/18, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa C1: 15/2/18-31/5/18, dijous 8-10 h, Cappont

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 4/10/17-7/2/18, dimecres 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa B2: 5/10/17-8/2/18, dijous 8-10 h, Cappont

Aules: consulteu les aules

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1 i B2 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre (i C1 al segon quadrimestre)
 • Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre  SUSPÈS
 • Cursos de manteniment de 40 h de nivells B1, B2 i C1, al segon quadrimestre   SUSPESOS

Horaris: consulteu l'oferta del curs 17-18

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL: A1: 265,50 €, A2: 295 €, del B1 al C1.2: 324,50 €, conversa: 129,54 €, iniciació a l'anglès: 114,50 €, manteniment: 183,20 €, atenció al públic: 135,30 € 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu.

En els cursos de manteniment, inicial i d'atenció al públic, els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

 

A part d'aquests cursos, el PAS es pot matricular a la resta de cursos d'anglès fora de l'horari laboral.

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació més amunt).

A més, durant el curs 17-18 s'oferiran cursos específics d'anglès per al PDI: Taller de redacció d'articles en anglès i Suport a la docència en anglès.

 

Suport a la docència en anglès

Destinataris: personal docent de la UdL que imparteixi classes en anglès o s’hi vulgui iniciar. Es recomana que el professorat tingui un nivell de B2 o superior

Objectius: donar suport lingüístic i didàctic al professorat que imparteix o vulgui impartir docència en anglès

Dates: abril i maig 2018

Matrícula: fins al 12 d'abril a través d'aquest formulari d'inscripció

Consulteu el programa del curs

 

Taller de redacció d'articles en anglès

Destinataris: PDI i estudiants de doctorat de la UdL

Dates: 22, 23, 24, 25, 29 i 30 de gener de 2018

Horari: 9.30-11.30 h

Lloc: Cappont, Polivalent 2.08

Matrícula: del 12 al 19 de desembre de 2017

Consulteu el programa del curs

Cursos d'estiu 2018

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 110 h (80 presencials i 30 al campus virtual)

Dates i horari: del 27 de juny al 24 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30 h

Examen final: dies 24 i 25 de juliol al matí

Preu: 285,01 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 407,88 € externs UdL

Més informació: Universitat d'Estiu de la UdL

   Darrera modificació:

Cursos d'anglès

Cursos d'anglès

Presencials

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Durada: 120 hores 

Preu:  UdL 354 € / Externs UdL 486 €  

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari:

 • Grups de dilluns-dimecres: 2/10/17-28/5/18
 • Grups de dimarts-dijous: 3/10/17-29/5/18

Horaris: consulteu la relació d'horaris

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

Semipresencials

Cursos anuals i també amb accés al segon quadrimestre

L'alumnat es pot incorporar a les classes presencials dels cursos A2, B1, B2.1 i B2.2 a mig curs però cal que tingui en compte que cal fer tota la feina autònoma de tot el curs a la plataforma virtual.

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS fora horari laboral) i externs

Nivells: A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 120 hores (60 presencials i 60 d'aprenentatge autònom)

Preu: 

-curs 2n quadrimestre: UdL 153 € / Externs UdL 219 €

-curs sencer: UdL 306 € / Externs UdL 438 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Metodologia: Cursos semipresencials que combinen una sessió de dues hores un cop a la setmana amb aprenentatge autònom mitjançant materials virtuals nous, dissenyats per tal de practicar totes les habilitats lingüístiques i l'ús de la llengua, amb tutorització constant per part del professorat. Podeu veure com són aquests materials virtuals en aquesta demostració.

Calendari, horaris i aulari:

 • A1:3/10/17-22/5/18, dimarts 15-17 h, Campus de Rectorat  
 • A2: 5/10/17-31/5/18, dijous 15-17 h, campus de Rectorat  INICI 2Q: 8/2/18
 • B1: 3/10/17-22/5/18, dimarts 19-21 h, campus de Rectorat   INICI 2Q: 6/2/18
 • B1 curs específic ETSEA: 27/2/18-30/5/18, dimarts i dimecres 19-21 h
 • B2.1: 5/10/17-31/5/18, dijous 19-21 h, campus de Rectorat   INICI 2Q: 8/2/18
 • B2.2: 3/10/17-22/5/18, dimarts 17-19 h, campus de Cappont   INICI 2Q: 6/2/18

Materials: materials virtuals Dexway i altres facilitats a les classes

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos és inal, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més, el certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut en l'ambit estatal i europeu.

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

Conversa

Destinataris: UdL (estudiants, Alumni, PDI, PAS dins horari laboral) i externs

Nivells: B1, B2 i C1 assolits

Durada: 30 hores 

Preus 2018:  UdL 129,54 € / Externs UdL 187,44 €

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Calendari, horaris i aulari:

 • Segon quadrimestre

Conversa B1: 16/2/18-8/6/18, divendres 8-10 h, Cappont

Conversa B2: 15/2/18-31/5/18, dijous 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa C1: 15/2/18-31/5/18, dijous 8-10 h, Cappont

 • Primer quadrimestre

Conversa B1: 4/10/17-7/2/18, dimecres 13.30-15.30 h, Cappont

Conversa B2: 5/10/17-8/2/18, dijous 8-10 h, Cappont

Aules: consulteu les aules

Es prioritzarà la matrícula a les persones que no hagin fet mai aquest curs.

Avaluació: certificats d'assistència (80% d'assistència com a mínim)

 

 

 

PAS

Cursos d'anglès dins el pla de formació del PAS

Destinataris: personal UdL (PAS i PDI)

Oferta:

 • Cursos de l'A1 al C1.2, de 90 h + hores de reforç en diferent horari (tardes a partir de les 17.30 h repartides durant tot el curs, fora de l'horari laboral del PAS)
 • Curs d'atenció al públic (requisit nivell A2): de 30 h, al primer quadrimestre
 • Cursos de conversa de nivell B1 i B2 assolits, de 30 hores, cada quadrimestre (i C1 al segon quadrimestre)
 • Curs d'anglès inicial, de 25 h, al segon quadrimestre  ANUL·LAT
 • Cursos de manteniment de 40 h de nivells B1, B2 i C1, al segon quadrimestre ANUL·LATS

Horaris: consulteu l'oferta del curs 17-18

Materials: consulteu la relació de llibres de text de cada nivell

Preus UdL: A1: 265,50 €, A2: 295 €, del B1 al C1.2: 324,50 €, conversa: 129,54 €, iniciació a l'anglès: 114,50 €, manteniment: 183,20 €, atenció al públic: 135,30 € 

Consulteu la informació dels preus segons la vinculació a la Universitat i la política de subvenció de cursos per al personal

Aules: consulteu les aules

Avaluació:

L'avaluació dels cursos A1, A2, B2.1, C1.1 i C1.2 és continuada, és a dir, té en compte l’assistència a les classes (65% com a mínim) i la realització de les proves fetes al llarg del curs, que faran mitjana amb l’examen final. En cas de no complir aquests requisits esmentats, l'alumnat té dret a presentar-se únicament a l'examen final. Els certificats d'aquests nivells són propis de la UdL, vàlids per acreditar els coneixements d'anglès en l'àmbit de les universitats catalanes i del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'avaluació del curs B1 és final, és a dir, cal aprovar l'examen final amb els mínims establerts. El certificat CertACLES de B1 d'anglès és reconegut, a més, en l'ambit estatal i europeu.

En els cursos de manteniment, inicial i d'atenció al públic, els certificats són d'assistència (80% com a mínim).

Consulteu la informació de les dates d'exàmens finals, publicació de resultats i revisió d'exàmens.

 

A part d'aquests cursos, el PAS es pot matricular a la resta de cursos d'anglès fora de l'horari laboral.

 

 

PDI

El personal docent i investigador (PDI) de la UdL es pot matricular a qualsevol dels cursos d'anglès que s'ofereixen: cursos presencials, semipresencials, de conversa i als específics per al PAS i PDI (vegeu la informació més amunt).

A més, durant el curs 17-18 s'oferiran cursos específics d'anglès per al PDI: Taller de redacció d'articles en anglès i Suport a la docència en anglès.

Suport a la docència en anglès

Destinataris: personal docent de la UdL que imparteixi classes en anglès o s’hi vulgui iniciar. Es recomana que el professorat tingui un nivell de B2 o superior

Objectius: donar suport lingüístic i didàctic al professorat que imparteix o vulgui impartir docència en anglès

Dates: abril i maig 2018

Matrícula: fins al 12 d'abril

Consulteu el programa del curs

 

Taller de redacció d'articles en anglès

Destinataris: PDI i estudiants de doctorat de la UdL

Dates: 22, 23, 24, 25, 29 i 30 de gener de 2018

Horari: 9.30-11.30 h

Lloc: Cappont, Polivalent 2.08

Matrícula: del 12 al 19 de desembre de 2017 a través d'aquest formulari d'inscripció

Consulteu el programa del curs

Cursos d'estiu 2018

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2

Durada: 110 h (80 presencials i 30 al campus virtual)

Dates i horari: del 27 de juny al 24 de juliol de 2018, de dilluns a divendres, de 9 a 11 i d'11.30 a 13.30 h

Examen final: dies 24 i 25 de juliol al matí

Preu: 285,01 € UdL (estudiantat, PAS i PDI) / 407,88 € externs UdL

Més informació: Universitat d'Estiu de la UdL

   Darrera modificació: