Assegurança voluntària

  • Tots els matriculats als cursos d'estiu, que no siguin estudiants i siguin menors de 70 anys, podeu contractar una assegurança voluntària d'accidents.
  • Es tracta de la pòlissa UNIVER PLUS i l'import és de 9 euros per persona. La informació general i les cobertures les trobareu en aquest enllaç.
  • Si hi esteu interessats, ens ho podeu demanar a l'Oficina de la Universitat d'Estiu en el moment de fer la matrícula.