Desenvolupament i Cooperació

Universitat de Lleida

La unitat de Desenvolupament i Cooperació depèn de la Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació. Va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord. Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat. En els seus Estatuts, la Universitat de Lleida fa seu aquest compromís quan afirma que: "La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l'educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l'enriquiment mutu" (article 6.3).

 La UdL treballa per assolir l'objectiu comú de visibilitzar i posicionar la feina que es fa a la universitat en l'àmbit de l'Agenda 2030

CICLE DE CINEMA I DRETS HUMANS

Cartell A3 Cicle Cinema DDHH 2020

CICLE DE CONFERÈNCIES "I TU, PER QUÈ ETS RACISTA?"

Cartell_Cicle_Antiracisme

    

 

 

   Darrera modificació: