Desenvolupament i Cooperació

Universitat de Lleida

.La unitat de Desenvolupament i Cooperació depèn del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació. Va nèixer l'any 1994 amb la finalitat de sensibilitzar, formar i afavorir la solidaritat de la comunitat universitària i la ciutadania envers la situació de desigualtat, existent en les relacions Sud-Nord. Entenem que la cooperació al desenvolupament és una part essencial del compromís social de la Universitat. En els seus Estatuts, la Universitat de Lleida fa seu aquest compromís quan afirma que: "La Universitat de Lleida promou la cooperació en els camps de la docència, la recerca, la tecnologia i la cultura amb els pobles i els col·lectius menys desenvolupats amb la finalitat de reduir la diferència entre els pobles i potenciar l'educació allà on més la necessiten, tot fomentant valors de solidaritat basats en l'enriquiment mutu" (article 6.3).

  6a edició Jornades VISIONS DEL MÓN AFRICÀ

Dies 10 i 11 d'abril, Sala de Juntes del 3r pis de Rectorat

  "L'esperança del reciclatge"

Exposició fotogràfica de l'1 al 12 d'abril, al vestíbul de la planta -1 de l'Edifici Polivalent (Campus Cappont)