Publicitat de projectes amb finançament

En aquesta secció podeu consultar alguns dels projectes finançats amb fons FEDER o altres fonts de finançament europees, en compliment de la normativa de transparència i publicitat.

RIS3CAT

FEDER

L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.

Comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COPTA)

La UdL lidera, juntament amb la UPC, la proposta de comunitat RIS3CAT de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA). Aquesta comunitat vol esdevenir una iniciativa d'innovació que lideri la transferència de tecnologia al sector productiu i industrial agroalimentari. Aquesta comunitat s'ha presentat a la convocatòria 2016 d'ACCIÓ per a comunitats RIS3CAT.

https://www.cotpa.org/

INNO4AGRO / Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent

El PECT "INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent" és un projecte de transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci. La proposta parteix del fet que la ciutat de Lleida actua com un pol d’atracció d’activitat que és fonamental per a la dinamització econòmica del conjunt de les Terres de Lleida.

https://europedirect.paeria.cat/inno4agro/

Porcí de Lleida / La producció sostenible intel·ligent

L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

El bosc / Primer recurs de la bioeconomia

L'objectiu d'aquest PECT és impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

POCTEFA

Interreg POCTEFA / Fondo Europeo de Dessarrollo Regional (FEDER)

L'INTERREG V-A España-Francia-Andorra, POCTEFA 2014-2020, és un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres estats.

BIOPLAST - EFA 253/16 és un projecte de R & D + I començat el gener 2018 amb  durada fins a finals de desembre 2020, amb un pressupost de 1,4 millions d'euros, cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Econòmic Regional (FEDER) a travès del Programa Interreg VA Espanya - França - Andorra (POCTEFA 2014 - 2020).

APESA, cap de fila de Bioplast. Aquest dóna suport a entitats que han desenvolupat competències en el camp dels bioplàstics i que són complementàries, CATAR CRITT, LISBP, GAIKER, Universitat Lleida i Universitat Girona.

Aquest projecte s'emmarca en un enfocament mediambiental a través de la investigació i el desenvolupament de plàstics a base de residus agrícoles (PHAs), en un territori al servei dels professionals de la plasturgia i de l'agricultura.

A Europa, s'utilitzen 1.500.000 tones de plàstics en el sector agrícola de les quals 140.000 tones a França i 226.380 tones a Espanya. Aquests plàstics, avui dia en la seva major part fabricats a partir de recursos no-renovables (petroli), generen problemes en fi de vida, amb vies de tractament restrictives i poc utilitzades. Bioplast té com a objectiu desenvolupar productes a partir de recursos renovables (principalment residus agrícoles) i desenvolupar noves vies de valorització i de tractament d'aquests bioplàstics (metanització, compostatge) amb un retorn al sòl de les biomasses residuals (digerit, compost). Es tracta de crear una via real d'Economia Circular territorial que crea valor per al sector agrícola i agroalimentari en els territoris transfronterers. Per aconseguir aquest objectiu Bioplast es basa en la sinergia de competències en recerca i innovació i de professionals plasturgistes i agricultors. Organitzat al voltant dels Pirineus (POCTEFA), es tracta d'un territori compacte capaç d'oferir solucions eficaces i sostenibles per a la producció de bioplàstics i la posada en marxa d'un sistema de producció i de tractament en circuit curt.

Socis: Aspesa, CATAR-CIRIT, Gaiker, LISP-Insa, Universitat de Girona i Universitat de Lleida. 

Pressupost: 1.495.590 euros

Web: https://www.bioplast-poctefa.eu/es/

 

L'objectiu general d'OUTBIOTICS - EFA 183/16 és eliminar o reduir considerablement els antibiòtics en aigües del territori POCTEFA, mitjançant el desenvolupament de tecnologies innovadores basades en nano i micro-materials inerts que previnguin i corregeixin la seva emissió en el medi ambient.

Les explotacions ramaderes intensives especialment (porc, pollastre, conill) són el major motor econòmic rural de les regions POCTEFA a banda i banda de la frontera. El 2013 va generar un impacte de més de 4.8M € en el territori. Al seu torn, és la responsable de les majors emissions d'antibiòtics a les aigües POCTEFA. Tenint en compte només el bestiar porcí, a Espanya i França hi ha censats 41.5M de porcs, dels quals més del 38% es troben en territori POCTEFA.

En treballs científics publicats recentment, al llarg de tota la conca de l'Ebre i els seus afluents (mostres dels anys 2008-09), s'han detectat nombrosos contaminants emergents (medicaments), d'entre ells almenys 8 tipus d'antibiòtics.

L'impacte ambiental dels antibiòtics és especialment urgent en les zones d'explotacions ramaderes de la regió POCTEFA: Regions de Navarra, Osca, Saragossa, Lleida, Pirineus Atlàntics, Alts Pirineus, Pirineus-Orientals, Haute-Garonne, i Ariège. Pel que és un REPTE que urgeix comprendre, prevenir i corregir en el nostre territori.

Els objectius del projecte són eliminar o reduir considerablement els antibiòtics en aigües del territori POCTEFA mitjançant el desenvolupament de tecnologies innovadores basades en micro i nano-materials inerts.

Objectius específics:

   - Diagnosticar el nivell de contaminació per antibiòtics en aigües POCTEFA properes a explotacions ramaderes (anys 2018 a 2020).

  -  Substituir en producció ramadera els antibiòtics per nano-materials bactericides.

  -  Posar en marxa noves eines de tractament d'aigües per eliminar antibiòtics en el territori POCTEFA.

Socis: Universidad de Zaragoza,  Universidad de Navarra, Universitat de Lleida, CNRS-IPREM, Laboratorios ENOSAN, NILSA, PSI.

Pressupost: 1.995.730 euros

Web: http://outbiotics.unizar.es/

aCCeSS - EFA 197/16, a Crossborder Cooperation for Smart Specialisation, és un projecte europeu del programa Interreg Poctefa (2014-2020) amb l'objectiu de promoure la transferència de coneixement i tecnologia de les universitats a les PIME del territori transfronterer per millorar el seu potencial d'innovació.

L'anàlisi de les estratègies d'especialització intel·ligent de les regions involucrades ha portat al consorci a centrar-se en 6 àrees temàtiques prioritàries: serveis de salut, processament d'aliments, ciutats intel·ligents, energies renovables, indústria aeroespacial, indústria manufacturera.

L'establiment d'una xarxa d'universitats, cambres de comerç i indústria i agrupacions de PIME dóna lloc a la producció d'una plataforma de visualització per a la col·laboració transfronterera en Open Data en aquestes 6 àrees

El projecte, liderat per la Universitat de Tolosa, té una durada de 36 mesos i compta amb un finançament de 1,2 milions d'euros.

Socis: Universitat de Toulouse,Universitat de Zaragoza,  Universitat Pública de Navarra, Universitat de Lleida, Universitat de Perpinyà, Universitat de la Rioja, Universitat de Pau, Campus Íberus.

Pressupost: 1.231.200 €

Web: https://interreg-poctefa-access.com/

LLL-TRANSVERSALIS - EFA 162/16 és un projecte desenvolupat dins del marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 (Programa de Cooperació territorial Espanya - França - Andorra) gràcies a la col·laboració de 9 socis, els quals constitueixen una xarxa transfronterera, l'objectiu de la qual és harmonitzar i reforçar les pràctiques de la Formació Continua al Llarg de la Vida, amb la finalitat de respondre a les necessitats dels territoris implicats. 

Aquest projecte considera l'espai transfronterer franco-espanyol-andorrà. Mitjançant cooperacions històriques (TRANSVERSALIS 2009-2013) entre les institucions universitàries i seguint les estratègies fixades per les autoritats regionals i nacionals, el projecte s'articula sobre 3 temes:

  • Relacionar competències i oferta de formació: la creació de models transfronterers ha de servir com a eina d'integració global dels sistemes de formació i d'ajuda a la mobilitat;
  • Tenir present les evolucions dels models d'empresa per fer evolucionar els models de formació (alternança - aprenentatge - reconeixement d'equivalència de dels coneixements professionals): l'oferta de formació així com el reconeixement de competències han de desenvolupar-se en un continuum de territoris, concretitzant-se a travès de la creació de formacions comunes en alternança (formació dual) o de co-validació de diplimes transfronterers per la VAE
  • Orientar bé per formar bé: creació d'eines d'orientació necessàries per l'èxit en el procès d'adquisició de competències.

El projecte LLL-TRANVERSALIS participa en el plantejament de l'estructuració d'una oferta global de serveis en 6 regions (Catalunya, Occitània, Andorra, Aragó, Aquitània, País Basc) treballant sobre la creació d'una estrucutra transfronterera.

Eix 5 : Reforçar les competències i la inclusió en el si dels territoris.

8e – Afavorir una ocupació durable i de qualitat i donar suport a la mobilitat de la mà d'obra a través de la integració de mercats transfronterers de treball, incloent la mobilitat transfronterera, les iniciatives locals comunes en matèria de treball, els serveis d'informació i de consell i la formació comuna.

OE9 – Promoure el potencial endògen, el desenvolupament de sistemes de formació i les competències de persones del territori transfronterer per millorar l'accès al treball.

Socis: Universitat de Perpignan Via Domitia (UPVD) / Respondable del projecte, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat de Saragossa, Universitat de Toulouse 2 Jean JAURES, Universitat de Toulouse 3 Paul SABATIER, Instituto Mecánica Herramienta, Universitat de Pau i de Pays de l’Adour, Universitat d’Andorra.

Pressupost: 1.810.540 euros

Web: https://etransversalis.univ-perp.fr/

L'1 de desembre de 2015, la UNESCO va incorporar a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat les Festes del Foc del Solstici d’Estiu als Pirineus, 63 poblacions d’Andorra (3), Espanya (17) i França (34). PROMETHEUS EFA309/19 sorgeix arran d’aquest reconeixement i pretén capitalitzar-lo mitjançant la innovació transfronterera realitzada a les universitats i els centres d’investigació. El projecte desenvoluparà una estratègia conjunta en l’àmbit de les ciències socials, que potenciï el patrimoni comú dels tres estats i faciliti la tasca de les empreses i associacions culturals del territori.

Socis: Universitat de Lleida (Líder del projecte), Universitat de Barcelona, Université de Perpignan Via Domitia, Centre Interrégional de Développement de l’Occitan (Lo CIRDOC), Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, Govern d’Andorra – Ministeri de Cultura, Conselh Generau d’Aran, Diputació de Lleida – Patronat de Promoció Econòmica

Objectiu general: Transferir el coneixement generat en el procés d’investigació universitària al voltant de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus a la societat, a través de productes formatius i divulgatius, destinats a institucions públiques, associacions i empreses del sector cultural del territori transfronterer.

Objectius específics: Estendre el potencial de l'I+D+i sorgit a les universitats del territori i centres d'investigació en referència a les festes del foc dels solsticis en forma d'oferta educativa i recursos pedagògics; i, oferir plataformes virtuals i activitats de caràcter divulgatiu amb relació a les festes del foc dels solsticis que puguin ser utilitzades per institucions pedagògiques, empreses o associacions de l'àmbit cultural i particulars.

Pressupost: 1.045.729,10€

Web: http://www.prometheuspoctefa.eu/

LIFE

life

L'objectiu general del Programa LIFE és contribuir a la implementació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació ambiental i climàtica de la UE mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu. LIFE és l'instrument europeu pel medi ambient, que té per objectiu contribuir a la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada pel canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat. 

El Projecte PIROS LIFE 13 NAT/ES/001394 s’enquadra als programes Life-Natura, l’objectiu dels quals és contribuir a l’aplicació de la directiva comunitària relativa a la conservació de la natura per a mantenir i millorar els hàbitats naturals i les espècies animals i vegetals d’interès comunitari dels espais designats dintre de la Xarxa Natura 2000.

El Programa LIFE és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient. El seu objectiu general és contribuir al desenvolupament, l’aplicació i actualització de la legislació comunitària en matèria de medi ambient integrant-la en les polítiques mediambientals internes dels estats membres.

La Xarxa Natura 2000 integra un conjunt d’espais naturals que s’han concebut per a frenar la pèrdua de riquesa biològica i per a combatre el deteriorament dels recursos naturals del territori europeu. La xarxa espanyola va quedar constituïda a l’Estat espanyol el novembre de 2006.

És una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. La degradació continua dels hàbitats naturals i les amenaces sobre determinades espècies constitueixen una preocupació primordial de la política de medi ambient de la Unió Europea, i per això la Directiva 92/43/CEE sobre la conservació dels hàbitats naturals de fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats), de 21 de maig de 1992 pretén contribuir al manteniment de la biodiversitat en els Estats membres, definint un marc comú per a la conservació dels hàbitats i la fauna i la flora d’interès comunitari. Per això es va crear la xarxa Natura 2000, la xarxa ecològica més gran del món, que inclou zones especials de conservació designades pels Estats membres i zones especials de protecció establertes en virtut de la Directiva Aus 2009/147/CE.

Els annexos I i II de la Directiva recullen els tipus d’hàbitats i les espècies que requereixen designació de zones especials de conservació. L’annex IV, a més, defineix els tipus d’hàbitats o d’espècies prioritàries (en perill d’extinció) i que requereixen una protecció estricta. L’Estat espanyol és el país europeu que més superfície inclou a la Xarxa Natura 2000, atesa la seva gran biodiversitat d’hàbitats i d’espècies. Catalunya, amb 123 espais i una superfície total de 9.772,24 km2, representa el 30% del total del territori.

Socis: Departament de Territori i Sostenibilitat, Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana SA, Universitat de Lleida i Fundación Oso Pardo.

Pressupost: 2.435.639 euros

Web: https://piroslife.cat

Els boscos europeus tenen un paper crucial en els balanços de carboni a Europa, amb un impacte en la mitigació del Canvi Climàtic (CC) d’un 13% del total de les emissions de la UE com a conseqüència, principalment, de la seva capacitat d’emmagatzematge, fixació de carboni en boscos i productes fusters i per substitució de combustibles fòssils. No obstant això, en els darrers anys s’han observat els primers símptomes de saturació en els embornals de carboni dels boscos europeus i es preveu que augmentin. Per a revertir aquesta situació és necessari potenciar la capacitat mitigadora dels boscos amb la gestió forestal, tot i que fins ara no hi ha incentius específics que l’estimulin i que són imprescindibles per a garantir-ne la rendibilitat en el context mediterrani.

El projecte CLIMARK LIFE 16 CCM/ES/000065 té com a principal objectiu contribuir en la mitigació del Canvi Climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis promovent la seva gestió forestal multifuncional i mitigadora amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics. La gestió forestal multifuncional promoguda gira fonamentalment sobre tres eixos: el carboni, l’aigua i la biodiversitat. El projecte s’aplica a Catalunya (Espanya) i es replica a la regió del Vèneto (Itàlia).

Objectius específics del projecte:

  • Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l’Europa Mediterrània.
  • Dissenyar un mercat local de “crèdits climàtics” com a eina per a incentivar una gestió forestal multifuncional mitigadora.
  • Sensibilitzar, capacitar i proveir d’eines tots els actors interessats en la compensació d’emissions mitjançant “crèdits climàtics”.

Socis: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Centre de la Propietat Forestal, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Universitat de Lleida.

Pressupost: 1.194.916 euros

Web: https://lifeclimark.eu/

ERASMUS+

erasmus

Erasmus + és el programa de la UE per donar suport l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa. El seu pressupost, de 14 700 milions d'euros, brindarà a més de 4 milions d'europeus l'oportunitat d'estudiar, formar-se i adquirir experiència a l'estranger.

Erasmus + Jean Monnet 586912-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO / From nation-building to European integration. The role of the railway network in the social and territorial integration of Europe (1850-2017)

The construction of railway networks was a clear antecedent to European Integration, which began back in the 19 century. In this project attention was given to the expansion of the railway network and in particular: 1) the connections between the different states, and 2) the social impact of transport connections.

Codi UE: 586912-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO

Start date: 01/09/2017    End date: 31/08/2019

Web: https://europa.udl.cat/projects/monnet-european-integration/

HORIZON 2020

Horizon 2020 és el programa de finançament a la recerca i a la innovació més gran d'Europa. És l'instrument financer que permet el desenvolupament de la Unió per a la Innovació, una iniciativa d'Europa 2020, per a finançar iniciatives i projectes d'investigació i innovació, desenvolupaments tecnològics, projectes de demostració, etc. En conjunt l'objectiu d'Horizon 2020 és garantir l'avanç en la ciència, eliminar les barreres a la innovació i facilitar, tant al sector privat com al públic, el treball conjunt per a la innovació.

INTERREG SUDOE

El Programa Interreg Sudoe forma part de l'objectiu europeu de cooperació territorial conegut com "Interreg", finançat a través d'un dels fons de la política regional europea: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El període actual de programació abasta de 2014-2020.

ALTRES PROJECTES

Al Portal de Transparència de la Seu Electrònica de la UdL, en compliment de la normativa de transparència i publicitat, s'apleguen la resta de projectes finançats o cofinançats amb fons FEDER, Fons Europeus Agrícoles de Desenvolupament Rural (FEADER), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP), l'AGAUR de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, l’Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat, o el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, entre d'altres.