Projectes de recerca

Text introductori si cal

Bla bla bla

 

Instruccions: pdf
Sol·licitud: pdf    
Resolució 1: pdf e_tauler  
Resolució 2:      
Informe director/a pdf    
Informe beneficiari/a pdf    

 Altres tràmits

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits pdf 
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits S'ha de sol·licitar al departament
Permís d'absència superior a 10 dies Model català  Modelo castellano
Permís d'absència fins a 10 dies S'ha de sol·licitar al departament

Bla bla bla

 

Bla bla

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Anunci convocatòria termini de 09/10/2018  a  29/10/2018
Instruccions: Presentación sol·licitud  
  Manual del sol·licitant Molt important!!!