Descarregar pdf
PUBLICITAT EN ELS PROJECTES FINANÇATS PEL MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

En el material adquirit, els contractes i en les publicacions i altres resultats als qual pugui donar lloc el projecte subvencionat, haurà d'esmentar-se al Ministeri de Ciència i Innovació com a entitat finançadora, citant el número de referencia assignat al projecte. En el cas de que el projecte estigui cofinançat per Fons FEDER, també haurà de citar-se de forma explícita aquest fet.

Pel material adquirit a través d'un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació s'ha de tenir en compte que s'han d'enganxar al material els següents adhesius:
  • Etiqueta d'inventari de la UdL. Aquesta enganxina la podeu trobar en la secretaria del vostre departament o a l'Oficina RDi i el codi de l'adhesiu és el que heu de fer constar en la fitxa d'inventari.
  • Etiqueta amb el logo del Ministeri. Aquesta enganxina també s'ha de col·locar en el bé adquirit. El model facilitat utilitza les etiquetes de la marca APLI referència 1270. Només cal canviar el codi de referència pel del vostre projecte.
  • Etiqueta amb el logo de la Unió Europea. En el cas de que el projecte concedit pel Ministeri també sigui finançar mitjançant Fons FEDER també sha de col·lacar aquesta enganxina en el bé adquirit. El model facilitat utilitza les etiquetes de la marca APLI referència 1270. Només cal canviar el codi de referència pel del vostre projecte.
A continuació, us mostrem un exemple de com col·locar els adhesius en el cas d'un projecte nacional finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació  i pel Fons FEDER:

ExInventari

ExInventariDOCUMENTS

Presentació Projectes de recerca  MINECO
 
   Darrera modificació: