Projectes europeus

 Descarregar Pdf
 Projectes Europeus

 

Recerca a la UdLLa UNITAT DE PROJECTES EUROPEUS de la UdL ofereix suport i assessorament als investigadors en la preparació de la proposta, gestió dels contractes europeus, seguiment i justificació econòmica del projecte.

El BUTLLETÍ RDI informa mensualment de les darreres convocatòries i esdeveniments més importants en l'àmbit europeu i internacional com el Programa Marc per la Recerca i la Innovació HORIZON 2020  i altres programes que permeten el finançament de projectes de recerca i innovació (Interreg, Cost, Life, EuropeAid, etc. ).

Butlletí de l'ORDISi voleu rebre el Butlletí de l'Oficina de Recerca, només cal que ens ho indiqueu a l'apartat de subscripció.

 
 
 

 


 Contacte | Més informació

Carmen Gallart
Coordinació

Anna Aguilà
Gestió tècnica, econòmica i justificació dels projectes

Belén de Pablo
Gestió tècnica, econòmica i justificació dels projectes

 

 

   Darrera modificació: