Convocatòries de recerca

Contractes Predoctorals

 width=

 

 

 

 

 

  Nova incorporació   
Convocatoria: Convocatòria  
  Esmena Convocatòria (aprovada en Consell de Govern de 25/07/2019)
- 1r termini: de l'1/03/2019 al 31/03/2019  
- 2n termini: del 16/07/2019 al 10/09/2019
Sol·licitud:  Sol·licitud   Declaració nota mitjana
   Form submission   Only for foreign students
Resolució concessió:  Resolució  
Acceptació concessió:  Acceptació Predoc

 Incorporació Predoc

   Acceptació Postdoc  Incorporació Postdoc
  Renovació    
   1r termini  de l'1/03/2019  al  11/03/2019  
   2n termini  del 16/07/2019 al 10/09/2019
   Sol·licitud  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
   Informe director/a 
  Resolucio renovació

 

 Altres tràmits

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits pdf 
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits S'ha de sol·licitar al departament
Permís d'absència superior a 10 dies Model català  Modelo castellano
Permís d'absència fins a 10 dies S'ha de sol·licitar al departament

 

 

 

 

 

Accés a la web de l'AGAUR

Guia de Beneficiaris 2020

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Bases reguladores: Bases Reguladores  
Convocatoria: Convocatòria    
Criteris de priorització UdL: Criteris de Priorització  
     
  Nova incorporació    
1. Sol·licitud a l’AGAUR  Sol·licitud  Annex normalitzat  Declaració nota mitjana
2. Sol·licitud a la UdL  Sol·licitud UdL  Adjunteu el formulari de sol·licitud i l'annex normalitzat de l'Agaur
  From submission UdL Only for foreign students
    Termini presentació sol·licituds: de l'1/10/2019 al 14/10/2019
Priorització:  Priorització   
Resolució:  Resolució concessió Resolució Inadmissio i desistiment FI 2020
   Resolució substitució    
Acceptació concessió:  Acceptació  termini intern UdL de l'1/03 fins el 13/03/2020
     Instruccions per a l'acceptació
  Renovació    
Resolució renovació:  1r termini  Termini presentació sol·licituds: del 14/10/2019 al 4/11/2019
   2n termini  
Sol·licitud de renovació:  Sol·licitud  Afegiu els 2 informes mitjançant el botó "Adjuntar"
A. Informe beneficiari/a:  A. Informe beneficiari/a 
B. Informe director/a:  B. Informe director/a 

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Cultura y Deporte

  Accés a la web del ministeri

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
Convocatoria: Convocatòria Anunci convocatòria termini de 09/10/2018  a  29/10/2018 a les 14.00 h
Instruccions: Guia sol·licitant    
  Guia nota mitjana equivalent per estudis a l'estranger
  Informació comú Molt important!!!
Resolució: Resolució provisional - 2a fase  
Acceptació ajut: Model acta acceptació ajut FPU  
Declaració: Declaració beca/ajut anterior  
Resolució: Resolució definitiva  
Models d'informe i formularis http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-informacion-comun.html

 

Convocatòria d’Expressions d’Interès per a la selecció de las línies d’investigació que se inclouran en la primera convocatòria per a la contractació d’investigadors predoctorals del projecte IberusTalent

 

logo

ESR (PhD Student) position: Genetic and stress effects on the genoarchitecture and transcriptomics of the central extended amygdala

Beneficiaris: Titulats universitaris que compleixin un dels requisits d'accés al doctorat
 Termini: fins el 15/05 a les 24.00 h (hora Espanyola)
Link de l'anunci general dels 14 contractes: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396128
Link del contrate de la UdL: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/396195

 

Concurs UdL 31/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Tasques del projecte sobre exploració de noves fonts de monoterpens a partir de subproductes agroalimentaris. Codi UdL C15048
Contractació: 4 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 15/03/2020
Termini presentació: 18/10/2019
  Convocatòria    
  Esmena Convocatòria  
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 27/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Desenvolupament de nous formigons per a emmagatzematge d'energia tèrmica a alta temperatura. Projecte Estalvi. Codi UdL Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet, inici 01/11/2019 - fi 31/10/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 26/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: Anàlisi de l'efecte de les diferents intensitats d'aclarida sobre la biomassa fúngica. Codi UdL N18019
Contractació: 4,5 mesos a temps complet, inici 16/11/2019 - fi 31/03/2020
Termini presentació: 06/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 24/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte:  "Optimització de consum energètic de sistemes pneumàtics de recollida de residus urbans" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 23/2019 REC

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Optimització de sistemes d'emmagatzematge d'energia tèrmica per edificació" Projecte Estalvi Z00000
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/08/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 22/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "Increasing productivity and sustainability of European plant protein production by closing the grain legume yield gap" (Ref. ERA-NET ID 113) Codi del projecte N19004
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 29/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 17/2019 REC 

Contracte: Investigador/a en formació
Projecte: "DendtriTherap: transciptomic analysis of novel dendrític cells to desing a therapy for autoimmune diabetes" (Núm. expedient 2018 LLAV 00070 / Codi operació SIFECAT: IU68-009868). Codi del projecte N19002
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

  Concurs UdL 12/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapes en vigor". Referència GOPHYTOVID. Codi del projecte N19002
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 05/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 10/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: "PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration fo Plant Molecular Factories" (Grant Agreement: 774078 PHARMA-FACTORY)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini presentació: 01/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 8/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Tasques de recerca per a la posada en marxa i validació d'un nou métode analític per determinar COV i SCOV, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 5/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Revalorització d’un residu de l’olivera per a l’aplicació en el sector de l’adoberia, projecte AGEN2 – GESTIÓ SUICS I SCT – GRUP A3 IGUALADA
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 4/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Optimització de sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica per edificació.  Projecte estalvi  (Z00000)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 3/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: BNF Cereals – Phase II. Codi del projecte C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 2/2019 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories”, (Grant Agreement: 774078 – PHARMA-FACTORY). Codi G17006
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 Concurs UdL 22/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: “IMBIOFUST”, referència N18026.
Contractació 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini de presentació:  20 de novembre de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

Concurs UdL 21/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: LISA: Reducció de l’aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental”; COMRDI16-1-0031-06
Contractació 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini de presentació:  20 de novembre de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 

Concurs UdL 19/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Validación de la ciclina D3 como regular-clave de la apoptosis debida a estrés del retículo endoplásmico y la función mitocondrial de la célula beta-pancreática en la diabetes autoinmune (T1D), SAF2017-82567-R
Contractació 6 mesos a temps complet
Termini de presentació:  17 d'octubre de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 14/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Ús de vegetació en els sistemes constructius per a l’estalvi energètic (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 13/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Innovació responsable aplicada a la recerca avançada en energia (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 12/2018 REC

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Aplicació de tècniques de control intel·ligent en sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Z00000 030211)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució:

pdf

e_tauler

 Concurs UdL 8/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Regeneració de plantes d'arròs que expressin gens de bacteris que poden ajudar a fixar nitrogen atmosfèric als cereals (BNF Cereals_Phase II)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:     23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 7/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: Regeneració de plantes d'arròs que expressin gens de bacteris que poden
ajudar a fixar nitrogen atmosfèric als cereals (BNF Cereals _ Phase II)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:     23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 6/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories
Contractació: 24 mesos a temps complet
Termini de presentació:    13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 4/2018

Contracte: Investigador en formació
Projecte: BNF Cereals – Phase II. Codi del projecte C16026
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    
Contracte: Investigador en formació
Projecte: Aplicació d’un robot assistencial a la llar (ARALLAR).  Finançat pel Programa UdL Impuls
Contractació: 24 mesos a temps complet
Termini de presentació: 13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 

Contractes Postdoctorals

Ramon y Cajal (RYC) 2018

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2015 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de  09/01/2019  a  30/01/2019  
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Incorporació (IJC) 2018

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de  15/01/2019  a  05/02/2019  
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Juan de la Cierva Formació (FJC) 2018

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018 (accés general)
Convocatòria: Convocatòria Anunci convocatòria 
Termini de presentació: de  17/01/2019  a  07/02/2019  
   Accés a la web del ministeri Accés a la sol·licitud

 

Beatriu de Pinós (BP 2018)

 

 

 

 

 

Beneficiaris: Doctors que han obtingut el doctorat entre les dates previstes en la convocatòria corresponent
Convocatòria: Bases reguladores  Convocatòria
Termini de presentació: de 28/01/2019  a  07/03/2019  a les 14:00h (hora local de Barcelona) Termini ampliat
   Accés a la web de l'AGAUR  

 

Beatriz Galindo

 width=

 

 

 

 

 

Contract Distinguished Researcher
Object The purpose of this call is to hire one postdoctoral researcher with a contract of “Distinguished Researcher” to promote research and to develop a high quality and innovative learning environment in the area of Psychology at the University of Lleida
Duration 4 years full time
Annual salary 45.000 €
Call call  
Deadline
 • From  24th April 2019 at 08:00
 • To 24th May 2019 at 17:00
Application forms

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277089/ficha/277089-2018-fase2.HTML

Provisional Resolution    
Definitive Resolution    

 

Ayudas Beatriz de Galindo

Concursos a càrrec de projectes

 Concurs UdL 30/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Evaluation of the risk of herbicide resistence evolution in echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop" (Codi UdL C18049)
Contractació: Inici 01/12/2019 - final 30/06/2020 (6 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

 Concurs UdL 29/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: "Experimental demostration and commercial viaility of an energy eficient universal cooling scheme". Codi (UdL N19013)
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/10/2020 (12 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 14/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 28/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la "Cerca de noves indicacions terapèutiques en l'àmbit de les malalties neurodegeneratives i mitocondrials per al compost PPAR gamma agonista NIM-102".
Contractació: Inici 01/11/2019 - final 31/12/2019 (1 mes) a temps complet.
Termini presentació: 09/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 25/2019 REC

 

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb el Maneig de cultius extensius i interaccions amb el paisatge per al control de plagues
Contractació: Inici 04/11/2019 - final 31/12/2020 (14 mesos) a temps complet.
Termini presentació: 03/10/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 21/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques d'investigació relacionades amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus. Gestió de tasques divulgatives del projecte.
Contractació: Inici 13/09/2019 - final 31/12/2019 (3'5 mesos aprox.) a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 17/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 20/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Ús sostenible de fitosanitaris en fruticultura i viticultura
Contractació: 15 mesos a temps parcial - 12 h/setmana
Termini presentació: 02/07/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 19/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Realització d'anàlisi comparada de documentació sobre famílies d'origen estranger i escola
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Concurs UdL 18/2019 REC

Contracte: Investigador/a postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte "Efecto del tipo productivo sobre la eficiencia digestiva, fermentación intestinal y la relación microbioma-metaboloma en ganado porcino"
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini presentació: 18/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Llista definitivaÈ

 

Concurs UdL 16/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb el projecte REGEVA: Noves estratègies per controlar el virus de la síndrome respiratori i reproductiu porcí
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 29/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 15/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques del projecte "PECT, El bosc, primer recurs de l'economia verda", Codi 001-P-000864
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació si l'investigador responsable ho considera convenient
Termini presentació: 25/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 14/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Investigació relacionada amb la transmissió del Patrimoni Immaterial dels Pirineus
Contractació: 3 mesos a temps complet
Termini presentació: 26/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 13/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Anàlisi per HPLC-MS/MS de les mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-
Contractació: 3,5 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 11/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Tasques relacionades amb la posada a punt i validació d'un mètode d'anàlisis multimicotoxínic en el fetge en el fetge de pollastre i porc per HPLC-MS/MS, i anàlisi de mostres generades en assajos in vivo del projecte RTC-2015-3508-2 
Contractació: 4 mesos a temps complet
Termini presentació: 02/04/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 9/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P. Estalvi (Org. 03021Y)
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals
Termini presentació: 20/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 7/2019 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: Estudi dels mecanismes de resistència a herbicides en Papaver rhoeas. Projecte Z00000 P
Contractació: 12 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació fins a un màxim de 2 anys addicionals 
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 6/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Modifying canopy architectures and photosynthesis to maximize barley biomass and yield for diferent end-uses (Referència 652615 ERA-NET)
Contractació: 5 mesos a temps complet, amb la possibilitat de renovació
Termini presentació: 25/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·litud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 1/2019 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (Referència RTC-2017-5867-1)
Contractació: 5 mesos a temps complet
Termini presentació: 21/02/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Llista definitiva    
  Resolució    

Concurs UdL 24/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Diseño e implementación de un modelo de salvaguarda para las fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos (Ref. a12), codi del projecte a la UdL N18040
Contractació 4,5 mesos a temps complet
Termini de presentació:  7 de gener de 2019
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

Concurs UdL 23/2018 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: LISA: Reducció de l’aplicació dels inputs agrícoles garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental”, referència COMRDI16-1-0031-06
Contractació 3 mesos a temps complet amb possibilitat de renovació
Termini de presentació:  12 de desembre de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

Concurs UdL 20/2018 REC

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: “Pharma-factory, Building the product pipeline for commercial demonstration of Plant Molecular Factories”, referència “Grant Agreement Number – 774078 – Pharma-Factory”.
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:  20 de novembre de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva:    
Resolució:

Concurs UdL 18/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus (0701)
Contractació 3,5 mesos a temps complet
Termini de presentació:  27 d'agost de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva:   e_tauler
Resolució:   e_tauler

Concurs UdL 17/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Búsqueda de nuevas indicacions terapéuticas en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas y mitocondriales para el compuesto PPAR gamma agonista MIN–102. (RTC-2017-5867-1)
Contractació 4 mesos a temps complet
Termini de presentació:  27 d'agost de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: Model  
Llista provisional:   e_tauler
Llista definitiva:   e_tauler
Resolució:   e_tauler

Concurs UdL 16/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: RIS3CAT – Utilities 4,0: Comunitat de transformació digital i living services. Projecte solucions de seguretat i ciberseguretat en utilities per a protecció d’infraestructures crítiques , ref. COMRDI16-1-0060-06 (N18024)
Contractació 4 mesos a temps complet
Termini de presentació:  17 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva:

pdf

 e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

Concurs UdL 15/2018 REC

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Caracterització de patrons adaptatius i estudis dendroecològics en pins mediterranis mitjançant xarxes d’assajos de procedències i masses naturals (Z00000 0302JP)
Contractació 7 mesos a temps complet
Termini de presentació:  6 de juliol de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 11/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Biolplast. POCTEFA EFA 253/16 (G18002 i C15048)
Contractació 31 mesos a temps complet
Termini de presentació:  24 de maig de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud: pdf  
Llista definitiva: pdf e_tauler
Rectificació llista definitiva pdf e_tauler
Resolució:    

 Concurs UdL 10/2018

Contracte: Investigador ordinari
Projecte: BNF Cereals_Phase II (C16026)
Contractació 12 mesos a temps complet
Termini de presentació: 10 d'abril de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 9/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Implementación del sistema Expert d'Ajuda a la Decisió IPM Wide (C17063)    
Contractació 6 mesos a temps complet
Termini de presentació: 23 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista provisional: pdf e_tauler
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 5/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: OUTBIOTICS. POCTEFA EFA 183/16                                                                 
Contractació 15 mesos a temps complet, amb possibilitat de renovació
Termini de presentació: 2 de març de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 3/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: LIFE LONG LEARNING TRANSVERSALIS, ref. POCTEFA EFA 183/16                                 
Contractació: 6 mesos a temps complet
Termini de presentació: 13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 2/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Mortalidad arbórea tras incendios: procesos subyacentes y consecuencias para la recuperación y gestión de los bosques mediterráneos (AGL2015-69151-R)
Contractació: 9 mesos a temps complet
Termini de presentació:             13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 Concurs UdL 1/2018

Contracte: Investigador postdoctoral
Projecte: Building the product pipelie for commercial demonstration of Plant Molecular Factories. Grant Agreement: 774078 – PHARMA – FACTORY (G17006)
Contractació: 12 mesos a temps complet
Termini de presentació:             13 de febrer de 2018
Convocatòria: pdf e_tauler
Sol·licitud:    
Llista definitiva: pdf e_tauler
Resolució: pdf e_tauler

 

Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: de l'1/03/2019  al  04/09/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Acceptació    

 

Estades a la UdL d’investigadors visitants. UdL_VR

Beneficiaris: Grups i Equips de recerca
Termini: del 22/02/2019  al  07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Acceptació    

 

Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Curs 2019 - 2020

Ajut de mobilitat per promoure vincles de recerca amb Iberoamèrica

web Santander

Beneficiaris: PDI, Investigadors i Alumnes de doctorat
Característiques: Estades mínimes de 2 mesos fins a  4 mesos.  Import: 5.000 €
Termini: del  29/11/2018  al  30/04/2019
  Bases/convocatòria  Apéndix-A clàusula protecció dades
  Convocatòria UdL    
  Sol·licitud UdL    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució    

 

Altres Convocatòries

Organització de congressos i jornades científiques. UdL_VR

Beneficiaris: PDI
Termini: del 01/03/2019  al  30/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Resolució-Esmena    
  Acceptació    

 

Borses de viatges per assistir a congressos. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb contracte o beca
Termini: del 01/03/2019  al  04/09/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Acceptació    

 

Ajuts pont per a projectes de recerca. UdL_VR

Ajuts pont per a projectes de recerca

Beneficiaris: Investigadors principals de projectes denegats del PN, INIA o FIS
Termini:  del 17/05/2019  al  07/06/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Acceptació    

 

Preparació o execució de propostes de projectes internacionals de recerca. UdL_VR

Beneficiaris: Personal investigadors de la UdL responsablesde projectes internacionals
Termini 1: del 01/03/2019  al  07/06/2019
Termini 2: del 08/06/2019  al  04/09/2019
  Convocatòria    
  Reunions previes  Suport preparació  Suport execució
  Carta d'acceptació    
  Resolució    

 

Publicació de treballs d’investigació en format llibre. UdL_VR

Beneficiaris: PDI
Termini: del 01/03/2019  al  30/05/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud    
  Resolució    
  Acceptació    

 

Programa de Promoció de la Recerca. UdL_VR

Modalitats:  Sènior, Júnior i Àrees o departaments deficitaris

Beneficiaris: PDI (segons modalitat)
Termini: del 01/03/2019  al  30/03/2019
  Convocatòria    
  Sol·licitud sènior  Sol·licitud júnior   Sol·licitud àrees deficitàries
  Resolució  Pla activitat  
  Acceptació sènior  Acceptació júnior  Acceptació deficitàries

 

 

Convocatòries de Campus Iberus. UdL_VPCT

write

Altres tràmits

 

Procediment per adquirir la condició d'assimilat/homologat a becari graduat o d'investigació de la UdL

Beneficiaris:

Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació que estiguin cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l'adquisició de la condició de becari graduat o d'investigació.

Termini:

El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la Comissió de Recerca que el becari o becaria passi a la condició de becari graduat o d'investigació.

Sol·licitud:

 • Sol·licitud
 • La resta de documentació, credencial de becari, convocatòria i acta de resolució, no cal aportar-la d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits:

 • Durada mínima 1 any, amb la possibilitat de renovació per anys successius.
 • La quantitat anual ha de ser equivalent a la que percep el personal predoctoral en formació de la UdL.
 • Estar matriculat d'estudis de doctorat.

 

Sol·licitud d'autorització per participar en un projecte de recerca extern (PDI funcionari i laboral a temps complet)

Català: PDF (formulari)

Castellà: PDF (formulario)

Ajuts per a reparació i manteniment d'equipament científic