Càtedres UdL Universitat-Empresa

Càtedra de Competitivitat i Desenvolupament Regional

 Descarregar pdf

Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional / UdL La Càtedra de Competitivitat i Desenvolupament Regional és el resultat d'una confluència d'interessos entre la universitat i l'empresa privada per aspectes fonamentals en el futur de la nostra societat. La Càtedra neix amb tres objectius fonamentals: dur a terme activitats de formació, generar i difondre investigacions (aplicades i teòriques) en matèria de desenvolupament regional i potenciar la col·laboració entre universitat, governs locals i societat civil.

La Càtedra neix en un moment crític per l'estat del benestar. L'anomenada societat del coneixement demana nous models de generació de riquesa que siguin capaços de catalitzar el binomi progrés-cohesió social. Per a això és necessari recuperar valors imprescindibles com la capacitat de lideratge, la innovació, o factors com els recursos humans, econòmics, etc., Determinants en qualsevol procés de desenvolupament regional.


DIRECTOR: Joan Ganau Casas (Departament de Geografia i Sociologia, Facultat de Lletres)
Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

catedra.repsol@udl.cat
+34 973 702174

WEB: www.cdr.udl.cat

 

   Darrera modificació: