Legislació bàsica, oferta de títols i elaboració de propostes

 Descarregar pdf
LEGISLACIÓ I NORMATIVA

 

 

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT


RD 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.


RD 861/2010, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 


RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
Document de suport per a l'elaboració dels continguts de les planes web dels graus.
 
AQU CATALUNYA


DOCUMENTACIÓ REFERENT AL PROCÉS DE MODIFICACIÓ


Instruccions per a la presentació de modificacions de graus universitaris

GENERALITAT DE CATALUNYA
 
Document aprovat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 12 de novembre de 2007.
 
 


FÒRUM DE DEBAT
Tant les Comissions com el Grup de treball poden intercanviar opinions i suggeriments a través del Fòrum de debat general, que esperem us sigui d'ajuda durant el procés:

 

   Darrera modificació: