Estratègia docent i de formació de la UdL 2014-2018 (prorrogat)

 Descarregar pdf

Document Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida
(Acord número 5/2014 del Consell de Govern de 29 de gener de 2014, prorrogat per l'acord núm. 50/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer, modificat per l'acord 109/2020 del Consell de Govern de 28 d'abril de 2020 i l'acord 183/2020 del Consell de Govern de 23 de juliol)

   Darrera modificació: