Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor: Programa Acollida

 Descarregar pdf
A cada centre de la UdL s'organitzen Jornades d'Acollida per a l'estudiantat de nou accés a les titulacions respectives.
 
Amb aquesta activitat, es vol facilitar una adequada integració dels estudiants que arriben a la universitat.
 
Així, a més d’informar-los de l’organització general de la universitat i específicament de l'Escola o Facultat on estudiaran, se’ls dóna a conèixer els altres serveis universitaris i recursos disponibles al llarg de la carrera. Se’ls explica el funcionament acadèmic de la titulació que han escollit i, no menys important, s’ofereix l’oportunitat de començar a relacionar-se entre els propis estudiants.
 
 
 
     
   Darrera modificació: