Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor. Coordinadors als centres

 Descarregar pdf
Els coordinadors/es són professors/es dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.
 
Coordinadora general i adjunta al Vicerectorat d'Estudiants: María Sánchez Fernández. Adreça de correu electrònic: maria.sanchez@dif.udl.cat

 
CENTRE COORDINADOR/A CORREU ELECTRÒNIC
Escola Politècnica Superior (EPS) Jordi Pujolàs Boix jordi.pujolas@udl.cat
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) Paquita Santiveri Morata santiveri@pvcf.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) Cristina Torrelles Nadal ctorrelles@pip.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) Montserrat Solanes Giralt msolanes@dpub.udl.cat
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF). Campus Igualada Jordi Martínez Soldevila jmartinezs@infermeria.udl.cat
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) Erica Briones Vozmediano erica.briones@dif.udl.cat
Facultat de Lletres (FL) Salomé Ribes Amorós salome@filcat.udl.cat
Facultat de Medicina (FM) Antonio Abellán Ródenas antonio.abellan@mex.udl.cat
INEFC Sebastià Mas Alòs pat.lleida@inefc.es
Escola Universitària de Relacions Laborals (EURL) Teresa Codina Castellà

capadministracio@eurl.es

teresacodina@eurl.es

 motivacio03motivacio03 

   Darrera modificació: